REISSWOLF SEKRETESSHANTERING

Banner_Reisswolf_1280x400_CompQual80.jpg

Dags att rensa ut digitala och pappersbaserade personuppgifter inför GDPR-lagstiftningen? Säkerställ en säker sekretesshantering med anpassade, plomberade kärl och trygg destruktion. Minska riskerna med säker informationshantering och destruktion med enkla rutiner och återvinning. Det ger en garanti för att era hemligheter förblir hemliga.

VÄRNA OM INDIVIDENS INTEGRITET OCH ER KÄNSLIGA INFORMATION

Minska riskerna med säker informationshantering och destruktion med enkla rutiner för er personal och trygg återvinning.  Det hjälper er även att möta GDPR-lagstiftningen som reglerar hur du ska hantera personuppgifter. Värna om individens integritet och stärk ert arbete med informationssäkerhet.

 

Sekretesstjänsten Reisswolf innehåller allt som ni behöver:

 

 

 

FULL SPÅRBARHET TILL DESTRUKTION

Behållarna plomberas för att förhindra att obehöriga kommer åt innehållet.  Säkerhetskärlen hanteras i ett digitalt kontrollsystem som ger exakt kontroll över var i processen varje behållare befinner sig, hämtning skett och vem som bevakat materialet.  Våra lastbilar har speciell utrustning och larm för att hålla en obruten hög säkerhet under hela transporten till det säkerhetsrum där destruktion sker. All personal som sköter sekretesshanteringen är säkerhetscertifierade och ni får destruktionsintyg för ert material.

ABONNEMANG ELLER NÄR BEHOV UPPSTÅR

För er med ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument erbjuder vi abonnemang för hyra av en eller flera låsbara sekretessbehållare som vi tömmer vid schemalagda intervaller som passar dig. Vi kan även komma till dig vid behov som när du exempelvis behöver rensa i arkiv.

 

Dela denna sida