RE-MADE IN SWEDEN

Tillsammans för en hållbar produktion

Hållbarhet står högt på agendan för SKF. De arbetar för en värld med mindre friktion. Minskar friktionen så minskar energiförbrukningen i världen. Vi på Stena Recycling hjälper SKF att nå sina högt uppsatta hållbarhetsmål genom att erbjuda effektiv återvinning. Vi hjälper också SKF att hitta avsättning för materialen och återföra råvaror tillbaka till industrin. Tillsammans sluter vi cirkeln och ser till att produkterna inte bara blir Made in Sweden – de blir Re-Made in Sweden!

Arbetare konverserar i fabrik

Kontroll i hela kedjan

Råvarutillförseln till SKF:s produktion är omfattande, vilket innebär att det finns stor potential att påverka miljöeffekterna genom valet av råvara.

- I vår produktion använder vi globalt 400 000 ton stål varje år och varje chans att undvika jungfruliga material är ett steg i rätt riktning, menar Elisabet Stadler, Manager Environment, Health, Safety and Export Control för SKF i Sverige.

Effektiv återvinning

Stena Recycling återvinner cirka 6 000 ton av olika material för SKF i Göteborg årligen.

- Vi samarbetar med Stena Recycling för att upprätthålla en hög nivå av återvinning. Idag kan till exempel 96 % av den slipmull som uppkommer vid slipning materialåtervinnas med hjälp av Stena Recycling, berättar Elisabet Stadler.

Stena Recycling hanterar även farligt avfall. Ett stort värde för SKF är att vi inte bara återvinner material utan tar även ansvar för transporter av farliga avfall på ett lagmässigt och korrekt sätt. SKF vet vart avfallet hamnar då vi erbjuder fullständig spårbarhet.

 

VI HJÄLPER SKF att bli mer hållbara och vi kan hjälpa DIG GENOM ATT:

Analysera – Avfallshanteringen, behovet och utmaningarna.

Utbilda – Sortera rätt, olika miljöaspekter, skapa säkerhet och ordning samt hjälper dig att följa lagstiftningen.

Förbättra - Optimera avfallshantering, erbjuda statistik kring återvinning samt identifiera nya och bättre lösningar.

 

Våra tjänster för tillverkande industri

Tillsammans skapar vi lösningar för din avfallshantering, oavsett vilket överblivet material det handlar om. Du får en effektiv, säker hantering och återvinning av materialet. Det gagnar miljön – samtidigt som du kan fokusera på din verksamhet.

Design för återvinning

Genom att dela med oss av vår kunskap om material och återvinning hjälper vi ditt företag att designa produkter som går att återvinna.

Läs mer om tjänsten här

Tjänster för återvinning

Tillsammans skapar vi lösningar för din avfallshantering, oavsett vilket överblivet material det handlar om.

Läs mer om våra tjänster

Tillsammans sluter vi cirkeln

Cirkulär ekonomi vinner ny mark varje dag och öppnar upp nya möjligheter för tillverkande industri att skapa en mer hållbar produktion.

Läs mer
Dela denna sida