RE-MADE IN SWEDEN

SAMARBETE FÖR EN HÅLLBAR PRODUKTION

En resurseffektiv och hållbar industri kräver återvinning av material - inget skall hamna på deponi. Dagens ambitiösa mål på 95 procent återvinning av en bil räcker inte längre. Ny teknik skall hjälpa oss att nå 100 procent återvinning. I framtiden har vi inget spill. För att nå detta krävs ett nära samarbete med våra kunder och partners.

MODERN MATERIALÅTERVINNING

 - Stena Nordic Recycling Center i Halmstad tar idag hand om cirka 40 000 Volvobilar varje år och ser till att över 95 procent av materialet i fordonen kan brytas ner, återvinnas och användas igen. Vi är stolta över att samarbeta med Stena Recycling för att bättre ta hand om våra resurser på resan mot en mer cirkulär framtid, säger Stuart Templar, hållbarhetschef på Volvo Cars.

PARTNERSKAP ÖVER TID

Stena Recyclings partnerskap med Volvo Cars sträcker sig decennier tillbaka. Vi samarbetar för att återvinna produktionsavfall och för att maximera mängden återvunnet material från uttjänta Volvobilar. Tillsammans tar vi väl hand om värdefulla resurser, så att de kan återanvändas.

- Genom ett nära samarbete med våra kunder och partners utvecklar vi nya tekniker, samarbetar kring design för återvinning och gör bilar enklare att återvinna. På detta vis kan vi öka återvinningsgrad, spara på tillgångar och energi samt effektivt minska koldioxidutsläpp, säger Kristofer Sundsgård, VD på Stena Recycling.

ÖKAD ÅTERVINNINGSBARHET

Europakommissionens end-of-life vehicles (ELV) direktiv syftar till att skapa bättre återanvändning av bilar på ett mer hållbart vis. Stena Recycling samarbetar med både Volvo Cars och tillverkare av fordonskomponenter för att hitta system som motsvarar eller är bättre än ELV-direktivets krav. Och som kraftigt kan minska industriavfallet genom industriell återvinning. Bland annat har Stena Recycling ett gott samarbete med utvalda bildemonterare, som utför miljösanering och en första demontering.

100 PROCENT ÅTERVINNINGSBAR BIL = ZERO WASTE

I tillverkningsprocessen ser vi till att inga resurser går förlorade längs vägen. Vi bidrar också till att minska produktionsspill genom att hjälpa till med sortering och hantering av produktionsavfall. Vi ritar om kartan på vägen mot en 100 procent återvinningsbar bil och en 100 procent resurseffektiv industri utan deponerat avfall. Resan börjar här.


Läs mer

Återvinning skapar möjligheter i tillverknings-industrin

Vårt långvariga samarbete med Volvo Cars visar hur vi minskar mängden avfall och ökar värdet i tillverkningsbranschen – och hur vi kan hjälpa ditt företag att bli mer hållbart.

Läs mer

Unikt R&D-samarbete möter Volvo Cars behov av mer återvunnen plast

Volvo Cars ambition är att använda minst 25% återvunnen plast i sin fordonsflotta från 2025. I ett nytt RE:Source-projekt samlas Volvo Cars, tillverkare av komponenter och Stena Recycling.

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med återvunnen plast

Plast är en av tillverkningsindustrins mest outnyttjade tillgångar – ändå fungerar återvinningen av den betydligt sämre än andra material.

Läs mer

Vill du veta mer?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida