Vägen mot 100 procent återvinning

Vårt samarbete med Volvo Cars visar hur vi minskar mängden avfall och skapar hållbara värden inom tillverkande industri. Vi kan på samma sätt hjälpa andra företag att bli mer hållbara.

Stena Recycling och tillverkningsindustrin

 

NÄRA SAMARBETE ÄR NYCKELN TILL EN HÅLLBAR VERKSAMHET

Vi har samarbetat med Volvo Cars under lång tid. I samarbetet delar vi samma värderingar och ambition att hela tiden hitta hållbara lösningar. Det nära samarbetet ger även unika erfarenheter och en förståelse för vad som krävs för att utveckla en hållbar produktion och hållbara produkter.

Materialexpertis, förståelse för arbetsprocesser och kraften att genomföra förändringar är nycklar till en framgångsrik återvinning. Det är så företag kan minska mängden avfall, återvinna material till hög kvalitet och återföras till marknaden och möta industrins behov. Idag återvinner vi i genomsnitt 76 procent av våra kunders material inom industrin. Tillsammans med Volvo Cars återvinner vi 99 procent av allt produktionsavfall. Målet är att hjälpa alla våra kunder att nå 100 procent återvinning och därigenom ta vara på materialvärden samt minska koldioxidutsläppen.

Stena Recycling hjälper industrier att hantera deras produktionsavfall, som effektivt kan förädlas till nya högkvalitativa material eller energi. Tillsammans med kunden sparas tid, material och pengar.

Vi kallar detta Stena Resource Management – en tjänst som delas in i tre faser:

  1. Nulägesanalys av exempelvis återvinningsgraden.
  2. Målsättningar kring materialhantering.
  3. Åtgärdsplan för att nå målen. Resultatet blir ”win-win” för båda parter.

 

SMART REDAN FRÅN START

Vi bidrar med stöd direkt från när produkter ska tillverkas, återvinningsrutiner ska bestämmas och personalen utbildas i materialsortering. Detta gör att vi kan samla in återvinningsbart material på ett effektivare sätt och att vi kan återföra material av hög kvalitet tillindustrin.

Under åren har alltmer investerats i teknisk forskning och utveckling. Det gör oss till en ledande partner kring materialåtervinning i Europa.

 

MATERIAL AV PREMIUMKVALITET MED UNIK TEKNIK

I decennier har våra återvinningsanläggningar utvecklats till att bli branschledande när det gäller hög återvinningsgrad och kvalitet. På vår återvinningsanläggning i Jönköping har vi till exempel ett banbrytande LIBS-sorteringssystem (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) som kan bearbeta och sortera aluminium med hög hastighet och noggrannhet. Systemet kan hantera stora mängder aluminium från alla typer av källor och kvaliteter. Materialet sorteras snabbt i mycket exakta kvalitetsgrader.

Tekniken effektiviserar och snabbar upp återvinningsprocessen. Med hjälp av LIBS-systemet kan vi leverera återvunnen aluminium av lika hög kvalitet som aluminium gjort på jungfruliga råvaror. Vårt LIBS-system, världens enda när detta skrivs, ger oss en konkurrensfördel och bidrar till att ta vara på de bästa värdena i aluminiumet från våra industrikunder. 

Det kan vara svårt att återvinna komplexa produkter, som till exempel bilar, motorsågar eller tv-apparater. För denna typ av komplext sammansatta produkter har vi vår anläggning i Halmstad - Stena Nordic Recycling Center. I vår toppmoderna återvinningsanläggning används beprövad återvinningsteknik tillsammans med modern och unik teknik.

På Stena Nordic Recycling Center återvinns produkter som nått slutet av sin livscykel. Återvinningsgraden är mycket hög tack vare avancerad teknik. På detta vis kan vi både återskapa nya resurser och minska CO2-utsläppen rejält. Allt detta förändrar spelplanen och ger våra kunder ett försprång i sin avfallshantering.

 

ÖKA ÅTERVINNINGEN, MINSKA MÄNGDEN AVFALL OCH UTSLÄPP

Vi är en rådgivande partner. Vi hjälper kunderna att införa rätt rutiner och processer för återvinning så att de så effektivt som möjligt kan spara tid, arbete och pengar. Samtidigt maximerar vi mängden återvunnet material. Och vi hjälper kunderna att se en större helhet. Till exempel hur Design för återvinning tidigt i kedjan bidrar till en produkts ökade återvinningsbarhet och minskad mängd avfall som hamnar på deponi. Resurseffektiv materialåtervinning bidrar starkt till att minska koldioxidutsläppen genom att vi tar vara på befintliga resurser istället för att utvinna nya råvaror av material som det råder begränsad tillgång till.

 

ÅTERFÖR TILL KRETSLOPPET

Efterfrågan på olika typer av återvunna material varierar. Samtidigt måste kunden känna sig trygg i vetskapen att vi kan hitta en marknad för det återvunna materialet. Vår unika närhet till ett globalt köpnätverk betyder att oavsett vad vi tar hand om och återvinner, har vi rätt kanaler så att värdefulla materialkan cirkuleras och användas till tillverkningen av nya produkter. Om och om igen.


Läs mer

Volvo remade-samarbete

Volvo ska tillsammans med bland annat Stena Recycling och andra partners skapa bilar som kan återvinnas till 100 procent

Läs mer

Unikt R&D-samarbete möter Volvo Cars behov av mer återvunnen plast

Volvo Cars ambition är att använda minst 25% återvunnen plast i sin fordonsflotta från 2025. I ett nytt RE:Source-projekt samlas Volvo Cars, tillverkare av komponenter och Stena Recycling.

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med återvunnen plast

Plast är en av tillverkningsindustrins mest outnyttjade tillgångar – ändå fungerar återvinningen av den betydligt sämre än andra material.

Läs mer

Vill du veta mer?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida