Källsorteringshandböcker - AB Volvo

1280x400_containrar-och-karl_CompQual80.jpg

Källsorteringshandboken beskriver rutinerna kring sortering och omhändertagande av restprodukter hos AB Volvo.

Välj ditt verksamhetsområde nedan för att se dina rutiner:

Källsorteringshandböcker Senast uppdaterad
Ikon-laddanerfil.png Volvo Lastvagnar Tuve (710-009 B1 181016)  2022-11-30
Ikon-laddanerfil.png Volvo Lastvagnar Lundby   2021-10-07

Har du några frågor om handboken kontakta din avdelningchef.

Källsorteringshandbokerna får inte spridas utanför Volvo och får endast användas inom det verksamhetsområde de är avsedda.