Källsorteringshandböcker - AB Volvo

Källsorteringshandboken beskriver rutinerna kring sortering och omhändertagande av restprodukter hos AB Volvo.

Välj ditt verksamhetsområde nedan för att se dina rutiner:

Källsorteringshandböcker Senast uppdaterad
Volvo Lastvagnar Tuve (710-009 B1 181016)  2019-04-18
Volvo Lastvagnar Lundby   2018-06-04

Har du några frågor om handboken kontakta din avdelningchef.

Källsorteringshandbokerna får inte spridas utanför Volvo och får endast användas inom det verksamhetsområde de är avsedda.