K-bygg

sr_boras0132_CompQual80.jpg

Källsorteringshandboken beskriver rutinerna kring sortering och omhändertagande av restprodukter hos K-bygg.

Sorteringshandbok_K-bygg.pdf

 

Har du några frågor om handboken kontakta Nina Ekhager.

* Handboken innehåller dekaler för utskrift.

Källsorteringshandboken får inte spridas utanför K-bygg och handboken får endast användas inom det verksamhetsområde den är avsedd för, vilket framgår av titeln på respektive handbok. Har du gått in i källsorteringshandboken har du även accepterat detta. Källsorteringshandboken uppdateras av Stena Recycling.

Dela denna sida