Spol- och sughjälp dygnet runt, året om!

Med Stena Recyclings spol- och sugtjänster får du snabb och säker hjälp vid avloppsstopp eller översvämning av dagvattenbrunnar hela dygnet, varje dag på året. Vi utför även underhållsspolning för att du ska få färre oväntade problem. Våra fordon utgår ifrån Nybro och vi utför tjänster i Nybro, Kalmar, Emmaboda, Växjö, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Ljungby och Öland för både företag och privatpersoner.

Spillolja återvinning på säkert sätt

Underhållsspolning gör att du undviker illaluktande avlopp, dåligt flöde och kostsamma vattenskador som kan uppstå vid avloppsstopp och översvämning. Vi spolar även rent dagvattenbrunnar, stuprör och köksavlopp. Men framför allt hjälper vi dig när du behöver det som bäst – vid akuta problem och driftstopp. Vår personal är snabbt på plats om du skulle råka ut för något akut driftsproblem som stopp i avloppet, läckage eller översvämning. Och vi samarbetar med räddningstjänsten vid större översvämningar och liknande akuta händelser.

Jour dygnet runt 010-445 7674

Med specialbyggda fordon tömmer vi dina tankar och behållare på avfall såsom slam, vatten och olja, samt återvinner allt på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi spolar dessutom igenom alla kärl och ledningar samt planerar återkommande uppdrag i samråd med dig, för att minimera risken för tidsödande och kostsamma driftstopp på ditt företag. Våra kunder finns inom alla sektorer, från privatbostäder till industri, handel, offentlig miljö, kommun och landsting.

Våra tjänster 

 • Slamsugning
 • Torrsugning
 • Avloppsspolning
 • Högtrycksspolning med vatten
 • Hetvattenspolning
 • Tömning av tvättrännor och oljeavskiljare
 • Länshållning och rening av vatten vid markarbeten
 • Sugning av fett från livsmedelsindustrin
 • Rotskärning
 • TV-inspektion av ledningar
 • Besiktning och rengöring av cisterner

 Mer information kring några av våra vanligaste tjänster hittar du här:

FRÅGOR?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida