SMIDIG HELHETSLÖSNING FÖR DIN OLJEAVSKILJARE

För att oljeavskiljare ska fungera optimalt krävs både regelbunden tömning, be-siktning och en fungerande egenkontroll. Med rätt utrustning, rätt kompetens och tydliga kravspecifikationer har vi kompletta lösningar för din oljeavskiljare.

Tjanster_skotsel_oljeavskiljare_1280x400_CompQual80.jpg

”Stena Recycling i Nybro är ackrediterat av Swedac för 5-årskontroll av oljeavskiljare enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och Standard SS-EN 858-2.”

ENKEL OCH TRYGG LÖSNING

Av oss får du en totallösning som gör det enkelt och tryggt. Vi håller koll på när din oljeavskiljare ska kontrolleras. Dessutom ser vi till att protokoll och annan dokumentation som ingår i tjänsten finns lättillgängligt för dig i journalpärmen samt i kundportalen på webben. Om du önskar kan vi lägga upp servicen på abonnemang med fast månadskostnad inklusive en 6 månaders-kontroll.

I tjänsten ingår:

INVENTERING

En initial inventering för att ge dig en uppfattning om i vilket skick er oljeavskiljare är. Denna görs i samband med en 6-månaders eller 5-årskontroll. Vi skräddarsyr intervall för kontroller utifrån dina förutsättningar.

6 MÅNADERSKONTROLL

Vid 6 månaders-kontrollen genomför Stena Recycling en okulärkontroll av din anläggning, mäter olje- och slamnivå samt kontrollerar larmet. En gång per år gör vi en bottentömning.

5 ÅRSKONTROLL

Enligt SS-EN 858-2 ska alla oljeavskiljare genomgå en kontroll med ett intervall på maximalt 5 år. Vi kontrollerar att oljeavskiljaren är tät och fungerar som den ska. Den töms och rengörs, vi kontrollerar fogar, skarvar och beläggningar samt skick på inbyggda delar och elektriska enheter. Vi täthetsprovar och återfyller avskiljaren med rent vatten.

Vi upprättar en kontrollrapport som lämnas till den hos er som är anläggningsansvarig. Rapporten arkiveras i pappersform samt digitalt i kundportalen. 5-årskontrollen ska utföras av ett, av STOR certifierat alternativt Swedac ackrediterat, företag eller av ett företag som bedöms ha motsvarande kunskap.

DOKUMENTATION

Du får tillgång till vår webbaserade kundportal som innehåller alla uppgifter som myndigheterna kräver, enklare kan inte miljörapporten bli. Där samlar du även alla journaler, protokoll från kontroller etc. Vi upprättar även en pärm för förvaring av journaler och dokument så att de är lättillgängliga.

EFFEKTIV JOURSERVICE

Stena Recycling har en effektiv jourservice där vi hjälper dig var som helst, när som helst, 365 dagar per år. Vi löser de flesta problem tack vare vår erfarenhet, vår innovationsförmåga och vår tillgång till den senaste tekniska utrustningen.

Jour dygnet runt 010-445 7674

FRÅGOR?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.


MATERIALFÖRFLYTT MED TORRSUGNING

Torrsugning i slutet system. Utmärkt för att flytta material, även från svåråtkomliga områden.

Läs mer

RENT I RÖREN

Renspolning av alla typer av rörsystem, tankar och behållare. Enkelt att planera återkommande service.

Läs mer

VI TAR HAND OM SLAMMET

Lösningar för en trygg hantering av allt flytande avfall (slam, vatten, oljor mm).

Läs mer
Dela denna sida