Slamsugning

Vi har lösningar för en trygg hantering av allt flytande avfall (slam, vatten, oljor mm) och en miljöriktig återvinning av dessa produkter.

iStock-665765298_1280x400_CompQual80.jpg

 

Flytande avfall tas om hand via tömning av tank eller behållare. Med Stenas spol- och sugfordon transporteras avfallet till behandling i någon av våra egna eller våra samarbetspartners anläggningar. Som kund får du dessutom komplett statistik på allt avfall.

Slamsugning handlar oftast om hanteringen av avfall som är flytande och blött.  Till exempel gäller detta tömning av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och oljeavskiljare. Idag sköter Stena Recycling bland annat uppdraget att tömma enskilda slambrunnar inom Emmaboda kommun.

SPECIALFORDON

Fordonen vi använder för slamsugning har kraftfulla pumpar för att effektivt kunna suga avfall och slam från brunnar och avloppsnät. Efter slamsugningen kör fordonet direkt till mottagare för miljöriktig hantering, allt slam transporteras till reningsverk i respektive kommun.

I den mån att avfallet som sugits upp klassificeras som farligt avfall, ser vi till att all dokumentation sker enligt regler och aktuell lagstiftning. Vi kan även hjälpa dig med karakterisering av avfallet.

450x550_Avloppsbrunn_CompQual80.jpg

EFFEKTIV JOURSERVICE

Stena Recycling har en effektiv jourservice där vi hjälper dig var som helst, när som helst, 365 dagar per år. Vi löser de flesta problem tack vare vår erfarenhet, vår innovationsförmåga och vår tillgång till den senaste tekniska utrustningen. 

Jour dygnet runt 010-445 7674

 

FRÅGOR?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.


MATERIALFÖRFLYTT MED TORRSUGNING

Torrsugning i slutet system. Utmärkt för att flytta material, även från svåråtkomliga områden.

Läs mer

RENT I RÖREN

Renspolning av alla typer av rörsystem, tankar och behållare. Enkelt att planera återkommande service.

Läs mer

HELHETSLÖSNING FÖR DIN OLJEAVSKILJARE

Lösningar för en trygg hantering av allt flytande avfall (slam, vatten, oljor mm). Rätt utrustning, rätt kompetens gör det enkelt med din oljeavskiljare.

Läs mer

 

 

Dela denna sida