ENKEL MATERIALFÖRFLYTT MED TORRSUGNING

Torrsugning kan användas inom flera olika områden. Som en stor dammsugare kan den användas inom bland annat bygg- och saneringsuppdrag. Torrsugning fungerar för de flesta material, till exempel flis, grus, sand, jord, spån, spannmål, aska, betongmassor med mera.

iStock-617393118_1280x400_CompQual80.jpg 

Materialet kan antingen vara torrt eller fuktigt och även till viss del riktigt vått. Högt eller lågt spelar ingen större roll, eftersom våra specialfordon klarar torrsugning på längre avstånd med egen utrustning.

SNABBT UTAN SPILL

Torrsugning sker i slutet system och är ett utmärkt sätt att enkelt och effektivt flytta material. Det fungerar även bra för att flytta material både till och från mycket svåråtkomliga områden, utan spill. Dessutom fungerar det utmärkt vid sanering och rivningsarbeten, vid borttagning av gammal isolering, vid inskjutning av nytt material eller vid uppsugning av sand och annat material vid VA-skador.

Avfall och även farligt avfall transporteras på ett säkert sätt till anpassad avfallsanläggning. Naturligtvis hjälper vi dig med all dokumentation.

UTRUSTNINGEN

Torrsugningen sker med ett specialutrustat fordon som både kan suga eller blåsa material. Det fungerar för alla torra material, som till exempel sand, grus och sten. Torrsugaren fungerar utmärkt vid schaktning i trånga utrymmen. Därför är det ett bra alternativ till att schakta för hand. Metoden är också mycket skonsam mot nedgrävda ledningar och kablage.

Jour dygnet runt 010-445 7674

FRÅGOR?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.


RENT I RÖREN

Renspolning av alla typer av rörsystem, tankar och behållare. Enkelt att planera återkommande service.

Läs mer

VI TAR HAND OM SLAMMET

Lösningar för en trygg hantering av allt flytande avfall (slam, vatten, oljor mm).

Läs mer

HELHETSLÖSNING FÖR DIN OLJEAVSKILJARE

Lösningar för en trygg hantering av allt flytande avfall (slam, vatten, oljor mm). Rätt utrustning, rätt kompetens gör det enkelt med din oljeavskiljare.

Läs mer
Dela denna sida