7 utmaningar med plaståtervinning och hur Stena Recycling kan hjälpa till

2018-11-06

Utfordringer med plastgjenvinning | Stena Recycling

Plast är en värdefull resurs. Ändå skickas majoriteten av plasten idag till förbränning. Men genom att förstå plastens olika egenskaper kan vi återvinna betydligt mer än vi gör idag och skapa en cirkulär ekonomi även för plast. Här berättar vi om de utmaningar som finns när det gäller plaståtervinning, och hur vi kan hjälpa er att hantera dom.

Öka kunskapen

Begreppet plast är ett samlingsnamn för flera hundra olika sorters plaster. Eftersom det saknas kunskap i ämnet är det vanligt att plastsorter blandas vid produktionen, det gör återvinningen svårare. Därför sorteras plasten ofta som brännbart vilket är ett stort slöseri med en bra resurs. Vi har verktygen och kunskapen för att skapa en cirkulär återvinning. Från hur produkten designas till hur den sedan separeras, sorteras och samlas in, allt för att få plasten att stanna kvar i loopen. Vi kan hjälpa dig genom utbildning och spridning av kunskap. Tillsammans analyserar vi verksamheten och sätter ett mål med en tydlig handlingsplan.

Hitta dina värden

Eftersom jungfrulig råvara kan vara billigare än återvunnen plast måste vi hitta nya värden i återvunnen plast. Ett konkret exempel är att lyfta sitt arbete mot slutkunderna och omvärlden. Genom att kommunicera hur ni tänker och agerar kring återvinning kan både din hållbarhetskommunikation till olika intressenter och försäljning påverkas positivt.

Designa rätt från början

Ett vanligt problem vid design av produkter som består av flera material är att plast sätts ihop på ett sätt som gör att produkten är svår att separera och därmed blir svår att återvinna. Det kan till exempel handla om att man blandar olika plastsorter som är svåra att separera eller att man använder material som lim eller metallskruvar som fästs i plasten. Genom att tänka rätt från början, redan vid ritbordet, blir det enklare att montera isär produkten utan att rester från annat material följer med in i återvinningen. Det kräver kunskap och materialkännedom och här kan Stena Recycling erbjuda både utbildning och vägledning så att plasten när den är slutförbrukad kan recirkuleras och användas till nya produkter.

Sortera plasten rätt

Plast är som vi har nämnt ett komplext material där varje sort har olika egenskaper som påverkar färg, form, struktur och smältpunkt. Därför är det viktigt att man sorterar plasten rätt, så den kan hållas så ren som möjligt för att på så vis kunna återvinna den. Även här kan vi på Stena Recycling hjälpa till, inte bara med insamling utan även med kunskap i vad man bör tänka på vid sorteringen av sitt avfall.

Öka tillgången

För att återvunnen plast ska få en plats på marknaden krävs det en stabil och hög tillgång på material. Vi har utvecklat två helt nya processer på Stena Nordic Recycling Center som gör att vi kan återvinna ännu mer plast – och öka tillgången av återvunnet material på marknaden. Den ena processen återvinner mjukplast (LDPE) till plastpellets som kan användas till att tillverka plastpåsar och sopsäckar. Den andra processen återvinner elektronikplast så att mer återvinningsbar plast kan hållas kvar i en cirkulär loop. Vi har även ett stort internationellt nätverk som gör att vi kan hitta rätt sorts återvunnen plast som passar dina behov.

Respekt för produktionsprocessen

Hur viktig återvinningen än är måste din verksamhet respekteras. Vi förstår hur pressad produktionen ofta är och hittar tillvägagångssätt där arbetet för återvinning effektiviseras så mycket som möjligt, men samtidigt inte stör eller påverkar produktionsprocessen. Det får till exempel aldrig bli driftstörningar för att sorteringskärlen är fulla. Därför ser vi alltid till att kärlen töms och att avfallet forslas bort i rätt tid.

Samarbeten krävs

Om vi skall skapa en förändring på riktigt krävs samarbeten. Inte bara mellan oss och våra kunder, vi behöver samarbeta i hela kedjan. Från producenter av material till underleverantörer och tillverkare. Dessa samarbeten finns redan inom exempelvis stålindustrin, men inte inom plastindustrin.

 

Sammanfattning

Återvinning av plast är komplext och kräver att producenter, leverantörer och industrier tänker om och samarbetar. Det finns fyra konkreta saker alla kan göra redan nu:

  1. Tänk återvinning redan när du designar produkten
  2. Använd återvunnen plast så mycket som möjligt
  3. Blanda inte plastsorter vid produktionen
  4. Se till att materialen är enkla att ta isär när produkten är förbrukad

 

Har du en fråga om plast?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida

GUIDE: Hitta dolda plastvärden i er produktion

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Re-think plastic – Plaståtervinning skapar stora värden

Effektiv plaståtervinning skapar stora värden för er verksamhet. Vi hjälper er att skapa en värdefull resurs av ert plastavfall.

Läs mer

Återvinning av plast

Plast är ett material som används mycket och lämpar sig bra för plaståtervinning och kan användas till framställning av ny plast och nya produkter.

Läs mer