8 tips för hållbar resurshantering

2017-11-09

8 tips for bærekraftig ressurshåndtering | Stena Recycling

Malin Baltzar, Stena Recycling, är chef för avdelningen Hållbara affärer och brinner för resursoptimering, design för återvinning och cirkulär ekonomi. Malin arbetar tillsammans med kunderna enligt metoden ”Stena Resource Management” som skapar miljönytta och nya kundvärden på ett hållbart sätt. Vi bad henne om några handfasta råd för hållbar resurshantering i industrin. Håll tillgodo!

  1. Tänk efter före. De beslut du tar redan i inköpsprocessen påverkar vad det blir för avfall och hur mycket det blir - Ta hjälp att fatta rätt beslut.

  2. Avfall är resurser. Rätt inställning till restmaterialen. Den enes spill är den andres resurser.

  3. Optimera din avfallslogistik. Effektivisera internlogistik genom att minimera onödiga transporter inom fabriken.

  4. Blanda inte material. Rätt hantering av restmaterial är att direkt vid källan/fallplatsen sortera och optimera för återvinning.

  5. Rätt utrustning. Tänk på att ha rätt utrustning, kärl som passar för platsen och att förenkla återvinningen genom tydliga skyltar.

  6. Ha koll på statistik. Genom en samlad statistik över återvinningen kan du få en komplett bild och kan hitta och följa förbättringar.

  7. Öka efterfrågan. Använd mer återvunna råvaror i din produktion. Det främjar marknaden och du är med och bidrar till smartare resursanvändning och ett cirkulärt samhälle.

  8. Bli hållbar tillsammans. Via dialog med en kunnig återvinningspartner får du förståelse för hela förloppet så att materialflödet kan optimeras genom hela värdekedjan - avfallet minskar och kan bli till nya resurser. Tillsammans tar man bättre beslut.

 

Dela denna sida