ABB Power Grids och Stena Recycling i cirkulärt samarbete kring transformatorer

2020-05-19

1280x400_abbpower_CompQual80.jpg

ABB Power Grids och Stena Recycling har skrivit ett långsiktigt samarbetsavtal om återvinning av transformatorer. Samarbetet, som även inkluderar ett gemensamt designarbete för smart återvinning av nya transformatorer, är ett viktigt steg på vägen mot cirkulär ekonomi i ett hållbart samhälle.

ABB Power Grids tar ytterligare ett steg på vägen mot ett mer cirkulär arbetssätt, när man tillsammans med Stena Recycling tar ett helhetsgrepp kring såväl design som återvinning av transformatorer.
– På ABB Power Grids vill vi ligga i framkant med både teknik, service och hållbarhet. Vi är mycket glada att vi tack vare samarbetet med Stena Recycling nu kan erbjuda våra kunder en hållbar helhetslösning som frigör möjligheter för dem att fokusera på sin kärnverksamhet, säger Jenny Larsson, vd ABB Power Grids Sweden AB.

Varje år säljs runt 200 krafttransformatorer på den svenska marknaden. De flesta av dem ersätter en gammal transformator. ABB Power Grids åtar sig omhändertagande och bortforsling av gamla transformatorer, som genom att materialet återanvänds eller återvinns sedan blir en del av ett cirkulärt kretslopp. Stena Recycling kan med minsta möjliga miljöpåverkan ta till vara ca 98 procent av en transformator. Slutresultatet är återvunna råvaror av hög kvalitet som blir till nya produkter i den tillverkande industrin.
– Vi kan återvinna alla typer av transformatorer; storlek, fabrikat, oljefylld eller torr, det spelar ingen roll. Genom vårt stora nätverk av anläggningar och specialistkunskap erbjuder vi professionell hjälp i avfallsfrågor över hela landet. Tack vare vår geografiska spridning och lokala närvaro skapar vi förutsättningar för en effektiv logistik och hantering med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling.

ABB_StenaRecycling_CompQual80.jpg

Samarbetet mellan ABB Power Grids och Stena Recycling stannar dock inte vid återvinning av gamla transformatorer, utan omfattar även design av nya. Ett cirkulärt synsätt är viktigt vid produktutveckling, och i avtalet ingår därför gemensamt designarbete för att säkerställa att framtidens transformatorer designas med rätt förutsättningar för återvinning och återanvändning.
– En transformator har en livslängd på ca 40 år, och därför är det viktigt att vi tänker långsiktigt på återvinning när vi designar den, säger Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers.

För ABB Power Grids kunder innebär det nya samarbetsavtalet med Stena Recycling en helhetslösning: Samtidigt som de investerar i en ny energieffektiv transformator med låga förluster, säkerställs nedmontering och återvinning av den gamla transformatorn med minsta möjliga miljöpåverkan.
– ABB Power Grids är världsledande inom transformatorteknik, och hållbarhet är en grundpelare i vår verksamhet. Genom att erbjuda våra kunder nya moderna transformatorer, samtidigt som Stena Recycling lokalt kan återvinna den uttjänta transformatorn, tar vi ett viktigt steg på vägen mot en cirkulär ekonomi, säger Jenny Larsson, vd ABB Power Grids Sweden AB.


ABB Power Grids är en global ledare och pionjär inom området kraftteknik. Vi skapar värde för kunder inom energi-, industri-, transport- och infrastrukturbranschen och levererar ett omfattande utbud av avancerade digitala lösningar. Våra experter verkar i över 90 länder och har djup kunskap som ökar tillförlitligheten, effektiviteten och säkerheten. Tillsammans har vi åtagit oss att forma framtidens hållbara samhälle för kommande generationer, som en partner för ett starkare, smartare och grönare elnät. www.abb.com/gridABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Stena Recycling AB gör återvinning till en hållbar affär. Med 1 650 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag skapar Stena Recycling varje dag långsiktiga lösningar för såväl kunder som för samhället i stort. Förutom effektiv och värdeskapande återvinning erbjuder Stena Recycling tjänster såsom Design for Recycling för att öka återvinningsgraden på produkter redan i designstadiet. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen. www.stenarecycling.se

Dela denna sida