Alla Stena Recycling-bolag ansluter sig till Science Based Targets

2022-04-22

1280x400_CompQual80.jpg

Stena Recycling tar nästa steg för att minska klimatpåverkan genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative. Genom att åta sig att fastställa vetenskapligt baserade mål har alla Stena Recycling-bolag för avsikt att minska sitt klimatavtryck i linje med ambitionerna i Parisavtalet.

Stena Recycling Sverige anslöt sig till initiativet Science Based Targets i januari 2021. Alla Stena Recycling-bolag, som finns på åtta marknader, förbinder sig nu till initiativet. Stena Recycling Sverige kommer att behålla sitt mål på företagsnivå och samtidigt delta i de mål som satts upp för alla Stena Recycling-bolag.

"Det är ett naturligt steg för oss att alla Stena Recyclings-bolag ansluter sig till Science Based Targets initiative", säger Anna Sundell, Hållbarhetschef. Vi arbetar redan tillsammans för att leverera de bästa lösningarna inom cirkularitet till våra kunder. Genom att ansluta oss till Science Based Targets initiative gör vi nu också ett tydligt gemensamt åtagande för att minska vårt klimatavtryck."

Ambitionsnivån för det gemensamma målet är att bidra till att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet. Stena Recycling åtar sig också att sätta ett långsiktigt nettonollmål i enlighet med kampanjen Business Ambition for 1.5°C och strävar efter att bli klimatneutralt senast 2050. Att sätta skarpa klimatmål är inget nytt för Stena Recycling-bolagen eftersom de tidigare har arbetat med energieffektivitet och minskad klimatpåverkan på företagsnivå. Genom att sätta upp ett gemensamt mål kommer Stena Recycling nu att öka omfattningen av processen och dra ytterligare fördelar av gemensamma lärdomar och skalfördelar.

"Att alla Stena Recycling-bolag arbetar på en gemensam plattform kommer att skapa värdefulla synergier som kommer att leda till positiva och viktiga resultat för oss, våra kunder och miljön. Vi står alla inför den stora utmaningen att begränsa den globala uppvärmningen. Att gå med i detta internationella initiativ, som många av våra kunder arbetar inom, är ett sätt för oss att ta ansvar för vad vi kan göra för att driva våra verksamheter utan koldioxidutsläpp", säger Kristofer Sundsgård, VD för Stena Recycling Group.

Nästa steg är att ta fram en mer detaljerad plan för målen och få dem godkända av Science Based Targets initiative. Den första delen av processen kommer att vara att genomföra en grundlig inventering av alla utsläpp av växthusgaser i värdekedjan. Målet är att lämna in målen för validering till initiativet Science Based Targets våren 2023.

 

Fakta:

Science Based Targets initiative (SBTi) är en global organisation med syfte att hjälpa och stödja företag att sätta klimatmål. Dessa mål måste vara relevanta och bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört med förindustriella nivåer, enligt rådande vetenskaplig uppfattning. Att ansluta sig till SBTi ger möjligheter att stödja, engagera sig i och dela med sig av arbetsmetoder gällande klimatpåverkan. Ett viktigt mål med initiativet är att offentliggöra det arbete som utförs inom de anslutna företagen och inspirera andra att göra liknande insatser. SBTi är ett välkänt globalt initiativ som flera stora svenska företag redan är anslutna till. www.sciencebasedtargets.org

 

Stena Recycling spelar en viktig och central roll i övergången till en cirkulär ekonomi genom att erbjuda tjänster och helhetslösningar inom återvinning och effektiv resurshantering. Med nästan 3 000 engagerade medarbetare och 166 anläggningar på åtta marknader återvinner Stena Recycling årligen nästan sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter från mer än 100 000 kunder inom en rad olika branscher. De återvunna råvarorna, inklusive järn- och icke-järnmetaller, plast och papper, säljs vidare som råmaterial för tillverkning av nya produkter. Stena Recycling har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Italien, Tyskland och USA. Stena Recycling är en del av Stena Metall-koncernen. www.stenarecycling.com

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sundell, Hållbarhetschef, Stena Metall

E-post: anna.sundell@stenametall.se

Telefon: 010-4451934

Dela denna sida