Älska din produkt som en nallebjörn!

2017-09-04

1280x400_design_for_recycling_husqvarna_CompQual80.png

Taina Flink är produktutvecklaren som verkar för hållbar produktdesign, som redan från början är planerad för återvinning. Sedan fem år tillbaka bidrar hon till tillverkande företags produktutveckling genom Stena Recyclings tjänst ”Design för återvinning”.

10 frågor om Design för återvinning

 

1) Hur ser du på Design för återvinning?

- Jag brinner för att få designers och konstruktörer medvetna om hur deras lösningar påverkar återvinningsbarheten i produkterna de utvecklar. När man står och väger mellan två lösningar, som är likvärdiga prestandamässigt, då vill jag att man ska välja den lösning som är bäst för återvinning. Jag hjälper producerande företag att göra mer medvetna val och att hålla hållbarhet i åtanke.

2) Vad gör du i praktiken?

- Jag ger föreläsningar och genomför demonteringsanalyser åt våra kunder. Analysen går till så att jag plockar isär produkter, analyserar vilka material de består av och hopsättningslösningar mellan olika material. Ibland görs demonteringen på plats tillsammans med företaget. Därefter skriver jag en rapport med konkreta råd om hur återvinningen kan förbättras. Mitt största bidrag är att förklara hur produkternas hopsättning påverkar materialåtervinningen.  

3) Vad är hållbar design?

- Hållbar design är att uppfylla användarens behov men samtidigt tära så lite som möjligt på jordens resurser. Om alla produkter var lika älskade som favoritnallebjörnar skulle produkters miljöpåverkan vara så mycket mindre. En nallebjörn vårdar vi ömt - Vi älskar den! Att lyckas skapa produkter som man vill ha kvar och vårda är kanske det bästa man kan göra för att öka hållbarheten, men det är också viktigt att begränsa mängden produkter samhället konsumerar. Det är bättre att köpa en kvalitetsnalle än 30 olika nallar. Och när vi älskat nallen klart ska de kunna älskas av någon annan och till slut vara återvinningsbara förstås.

4) Vad är den vanligaste missuppfattningen om återvinning bland företag?

- Bara för att det står att materialet kan återvinnas i materialdatabladet så betyder det inte automatiskt att det går att återvinna när du använder materialet i en produkt med andra material. Det beror på i vilken produkt materialet används, hur det sitter ihop med andra material och hur vanligt det materialet är. Vi arbetar med industriell, maskinell återvinning och då spelar design en stor roll.

5) Hur kan du som specialist hjälpa företag?

- Jag kan förklara hur återvinningen går till i verkligheten. Det skapar ofta aha-upplevelser hos produktutvecklarna. Jag vägleder dem i att välja material som faktiskt kan återvinnas, så att de kan förbättra produkterna och uppnå högre återvinningsgrad.

6) Vad bör man undvika?

- Undvik att fästa ihop material så att de inte enkelt kan separeras, till exempel limning eller metallskruvar som fästs i plast. I västvärlden är det få saker som tas isär manuellt numera. När produkterna krossas i kvarnar så fastnar det alltid lite plast runt skruven som hamnar i metallfraktionen. Återvinningen blir inte optimal.

7) Varför ska man undvika limning?

- Lim fäster mycket bra och det är ju det som är poängen. Men när produkter, där olika material limmats ihop, går genom våran mekaniska återvinning så kan materialen inte separeras. Limfogen kommer inte att krossas. Det är bättre med en klick-lösning.

8) Varför är plast svårt att återvinna?

- Många tror att all plast kan återvinnas. Plast i förpackningar återvinns i större utsträckning eftersom de är gjorda av färre antal olika plastsorter. Men det är svårare att återvinna plast i produkter. Det beror på att det finns så många olika plastsammansättningar. För att göra plasten billigare eller för att förbättra egenskaperna är det vanligt att blanda i glasfiber, talk och kalk med mera. Rena och vanliga plaster är bäst.

9) Vad skapar Stena Recycling för värden för era kunder genom Design för återvinning?

- Dels att företaget kan svara på konsumenternas frågor om hur deras produkter verkligen återvinns, dels att de kan skapa produkter med högre återvinningsgrad direkt från början.

10) Hur vill du arbeta med Design för återvinning i framtiden?

- Det vore spännande att arbeta på ett liknande sätt såsom en skolsköterska gör – att ha en mottagningsdag i månaden ute på företag. Då kunde produktdesigners komma till mig med sina återvinningsutmaningar, sina konstruktioner, sina produkter och få dem utvärderade ur återvinningssynpunkt. Ju mer kunskap jag får om företagets specifika utmaningar och krav på sina produkter – desto bättre råd jag ge dem.

 

Läs mer om vår tjänst design för återvinning.

Dela denna sida