Automatiserad demontering av mobiltelefoner – prisat examensarbete

2021-06-02

1280x400_stipendiat_CompQual80.jpg

Hur kan man automatisera tillvägagångssättet för att ta ut batteriet i mobiltelefonen på ett säkert sätt så att fler delar kan återvinnas för att bli råvara i nya produkter? Den frågan och därmed möjligheten att hitta svar på den tog Andrey Zhakulin och Nicklas Kriström fasta på i år i sitt examensarbete ”Automatisering för att depanelisera smartphones med vakuum” vid Högskolan i Halmstad.

Ett arbete som Stena Recycling, som återvinner och möjliggör återbruk av elektronikavfall vid sin anläggning Stena Nordic Recycling Center, nu valt att uppmärksamma genom ett stipendium på 10 000 kronor till studenterna.

Stena Recycling samarbetar sedan några med Högskolan i Halmstad och en del i det är just stipendiet inom cirkulär ekonomi som delas ut årligen.
- Vi vill öka fokuset på cirkulära lösningar och bidra med kompetens och erfarenhet till högskolan samtidigt som vi får nya insikter och idéer från akademin. Det behövs utveckling på alla fronter för att nå ett cirkulärt samhälle, inom utbildning, lagstiftning, inom design, i tillverkningsprocesser, insamling och inte minst i återvinningsprocesserna, säger Malin Baltzar Hållbarhetschef Stena Recycling och fortsätter
- I år väljer vi att premiera ett examensarbete som med positivt utfall testat en förbättrad återvinningsteknik av mobiltelefoner. Mobiltelefoner är en produkt som vi alla använder och de innehåller många värdefulla material. Att kunna återvinna dem mer effektivt har stor betydelse.

Demontering av mobiltelefoner sker idag manuellt på Stena Nordic Recycling Center. Genom en automatisering ökar effektiviteten i den delen som innebär att separera batteriet från själva telefonen där studenternas lösning innebär att använda sig av vaccum. Prototypen som Andrey och Nicklas konstruerat och testat på Stenas anläggning innebär ett steg mot en mer effektivare demontering av mobiltelefoner och genom studenternas engagemang och nyfikenhet kan lösningen addera värde till återvinningsprocessen.

- Maskinen ger ökade möjligheter för att effektivisera återvinningen av smartphones men även surfplattor. Vi ser även att man kan använda tekniken till andra och liknande ändamål med syfte att dela på föremål, säger Nicklas Kriström som kommer att använda hans del av stipendiet till att laga bilen och tillsammans med Andrey bjuda deras sambos på en trevlig middag.

Stipendiaterna uppmärksammades på den årliga Utexpo-mässan 2-3 juni som Högskolan i Halmstad arrangerar. 

Se filmen där Malin Baltzar berättar om bakgrunden till samarbetet med Högskolan och där du också får träffa årets stipendiater.

Motivering
Studenterna har visat ett stort engagemang och nyfikenhet och har genom sin konstruktion av en verklig prototyp visat hur en teknik att demontera mobiltelefoner kan utformas för att vara kostnadseffektiv och addera värde till återvinningsprocessen på Stena Nordic Recycling Center. Tekniken innebär att fler telefoner kan demonteras på ett säkert sätt och återvinnas med högre effektivitet.

Läs mer om vårt samarbete med högskolan i Halmstad här.

Dela denna sida