18 elever får Stena Circular Economy Award 2016

2016-06-14

1280x400_circular-award_CompQual80.jpg

Intresset för hållbarhetsfrågorna är starkt i landets skolor. I samband med skolavslutningarna blir 18 gymnasieelever runtom i landet tilldelade Stena Circular Economy Award.

– Det finns ett stort engagemang för frågor inom hållbarhet och cirkulär ekonomi bland landets gymnasieelever. Det syns tydligt på nomineringarna vi har fått in till Stena Circular Economy Award. Som chef för forskningen i Nordens största återvinningskoncern känner jag mig trygg inför framtiden, många elever har både kunnande och viljan, säger Christer Forsgren, Miljö och teknikchef på Stena Metallkoncernen, tillika adjungerad professor i Industriell materialåtervinning vid Chalmers Tekniska Högskola.

Den elev som tilldelas Stena Circular Economy Award har av juryn bedömts ha potential att vara med och driva omställningen till cirkulär ekonomi, där vi hushåller bättre med begränsade resurser och där återvinning och återanvändning har stor betydelse. Än så länge är cirkulär ekonomi i mångt och mycket en vision för ett mer hållbart samhälle. Men styrmedel för EU:s medlemsländer är på väg. Ett paket med nya direktiv för att stimulera en cirkulär ekonomi är under behandling inom EU.

– Stena Metallkoncernen återvinner varje år närmare fem miljoner ton avfall från samhället. Återvinning är ett kraftfullt bidrag till en mer cirkulär ekonomi men det finns såklart även andra områden som vi vill premiera med utmärkelsen. Det kan gälla en ny miljöanpassad produkt, en lönsam affärsmodell eller effektiv kunskapsöverföring. I en cirkulär ekonomi samverkar olika discipliner, säger Christer Forsgren.

Bland de 18 eleverna som får Stena Circular Economy Award finns till exempel fyra elever på Hagagymnasiet i Norrköping. Tillsammans har de tagit fram en pysselbok med hållbarhetstema för barn. Aktiviteterna i boken ska stimulera barn att själva utveckla sina egna tankar om hållbarhet ur olika perspektiv.

– Det här är ett av många lysande exempel bland årets nomineringar. Jag vill ge ett stort grattis till alla stipendiater. Och ett stort grattis till oss alla att vi har gymnasieelever som tar sikte på en mer hållbar framtid, säger Christer Forsgren.

Stena Circular Economy Award delas i år ut för andra året i rad. Alla gymnasielärare välkomnades att nominera elever till stipendiet.

Fakta: Stena Circular Economy Award går i år till

Tre elever på Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn. Eleverna har tagit fram, designat, tillverkat och sålt en produkt, en braständare, bestående av endast återvunnet material.

En elev på Hagagymnasiet, Borlänge. Har bland annat utfört ett förtjänstfullt arbete med att öka förståelsen för avfall, resurshantering och en hållbar konsumtion. Han har bidragit till att öka intresset för hållbar utveckling och miljöfrågor genom att vara en representant för sin skola på Miljötinget två år i rad.

Fyra elever på Hagagymnasiet, Norrköping. Eleverna har skapat en barnbok med aktiviteter som på ett pedagogiskt och roligt sätt stimulerar barn att själva utveckla sina tankar om hållbarhet ur många perspektiv.

En elev på Karlfeldtgymnasiet, Avesta. Har genom eget arbete samlat in pengar för att studera och skriva ett arbete om ett hållbarhetsprojekt i södra Indien.

Fyra elever på Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Eleverna har lanserat en app baserad på tankar och idéer kring cirkulär ekonomi.

Fem elever på Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Eleverna bidrar i sitt UF-företag till en cirkulär ekonomi genom att sälja cyklar till sin målgrupp endast om de lämnar in en cykel i utbyte. Denna cykel lämnas till nyanlända flyktingar i ett samarbete med Fryshuset.

 

Presskontakt
Jörgen Andersson
Pressansvarig Stena Metall
010-445 22 17

Dela denna sida