Cirkulär ekonomi är vägen till fossilfritt

2020-03-02

1280x400_färdväg_CompQual80.jpg

Ökad återvinning och cirkulära flöden kan både minska utsläppen av växthusgaser och gynna ekonomin. Det visar återvinningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft som släpps idag. Branschens eget mål är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2040.

I färdplanen gör Återvinningsindustriernas medlemmar sina åtaganden, men uppmaningar ges även till övriga branschaktörer och politiker. Målet är en fossilfri återvinningsbransch år 2040. Förutom att återvinningsföretagen ska ställa om sina verksamheter uppmanas politiken genomföra åtgärder som justerar all relevant lagstiftning utifrån ett cirkulärt samhälle. Politiken uppmuntras även adressera de hinder som finns för ökad återvinning och användning av återvunnet material, och att sätta fokus på mål, lönsamhet, marknad och upphandling.
Här är några av uppmaningarna:

  • Säkerställ att cirkulär ekonomi ingår i översynen av all relevant lagsstiftning som har påverkan på klimatet.
  • Inför generella ekonomiska incitament som gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt på marknaden, som exempelvis borttagen moms på återvunna råvaror.
  • Inför nationella mål för andel återvunnet material i offentliga upphandlingar.

Läs mer och ladda ner färdplanen på Återvinningsindustriernas hemsida.

Här kan du även läsa mer i debattartikeln om färdplanen på Dagens Industri.

Dela denna sida