Cirkulära perspektiv i Almedalen

2016-07-06

Cirkulär ekonomi, cirkulär industri och cirkulär teknik. Mycket rör sig runt det cirkulära perspektivet på årets Almedalsvecka. Stena Recycling deltog i diskussionen via ett antal seminarier och paneldebatter.

- Stena Recycling tar hand om gigantiska mängder restprodukter från våra drygt 55 000 kunder, hela 3 miljoner ton årligen. Genom vår långa erfarenhet av smarta återvinningslösningar och vår höga kompetens inom materialåtervinning skapar vi i dag stora möjligheter för våra kunder att även ur ett återvinningsperspektiv ta del i den cirkulära resa som pågår, säger Cecilia Våg Hållbarhetschef Stena Recycling som pratade på temat cirkulärt vid ett flertal tillfällen i Almedalen.

Som en ytterligare dimension och för att göra cirkulär ekonomi lite mer konkret, arrangerade Stena Recycling ett uppskattat samtal på temat Cirkulär Ekonomi – på riktigt! för kunder och där även regeringens utredare kring cirkulär ekonomi deltog.

- För oss är det viktigt att bli konkreta kring vad det cirkulära innebär och vad vi kan åstadkomma. Genom att samla en mindre grupp, som representerar några av de största företagen i Sverige, kunde vi snabbt konstatera att mycket pågår redan i dag som har sin utgångspunkt i ett cirkulärt perspektiv men också att det finns ytor och därmed möjligheter till nya samarbeten och utveckling, säger Cecilia Våg.

Just samarbete är ett annat ord som används flitigt i Visby den här veckan. Under Återvinningsindustriernas seminarium ”Cirkulär ekonomi och ökad återvinning – en förutsättning för att uppnå klimatmålen” där bl a Sveriges nya miljöminister Karolina Skog, Svante Axelsson, gd Naturskyddsföreningen och Stena Recycling deltog, var just samarbete mellan näringsliv, politiken och organisationer i fokus med utgångspunkt i hur klimatpolitik och cirkulär ekonomi kan kopplas ihop.

- Det var ett utmärkt tillfälle för oss att berätta mer om hur vi hjälper våra kunder att öka sin lönsamhet genom att minimera spill och maximera materialåtervinningen samtidigt som vi också kunde påpeka vikten av att det måste finnas incitament för att använda återvunnet material. Alla styrmedel som gör att det är mer lönsamt att använda materialåtervunna råvaror i en process måste främjas, säger Cecilia Våg.

Under årets Almedalsvecka deltog Stena Recycling i följande seminarier:

  • Cirkulär ekonomi och ökad återvinning – en förutsättning för att uppnå klimatmålen?
  • Cirkulär industri
  • Är avfall för billigt?
  • Politiker frågar ut vd:ar om klimat och miljö
  • Vad tycker den unga generationen om cirkulär ekonomi?

Cecilia Våg

Cecilia Våg, Hållbarhetschef, representerade Stena Recycling på seminariet ”Cirkulär ekonomi och ökad återvinning – en förutsättning för att uppnå klimatmålen”

Dela denna sida