Cirkulära förslag som kan påskynda omställningen

2021-11-04

Miljö1200x627_CompQual80.jpg

På klimatkonferensen COP26 i Glasgow lyfter Alfa Laval och Stena Recycling sitt cirkulära samarbete som ett exempel på hur företag kan arbeta över gränserna i värdekedjan för att skapa cirkulära lösningar.

– Det är mycket positivt om vi kan inspirera andra till liknande samarbeten runt om i världen, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling Sverige.

 

FredrikPettersson_465x145_CompQual80.jpg

 

Delta på seminariet via YouTube

Seminariet livestreamas kl 18-19 CET fredagen 5 november: 

How partnerships across the value chain enable circular solutions | COP26 - YouTube

På seminariet diskuteras behovet av nya samarbeten för att skapa cirkulära materialflöden som stöder Parisavtalet. Alfa Laval och Stena Recycling visar hur nya hållbarhetsvärden kan skapas i ett branschöverskridande samarbete. 

Ett nytt cirkulärt samarbete

Alfa Laval och Stena Recycling inledde samarbetet i april 2021. Det är en affärsmodell som utvecklar nya cirkulära värden när det gäller värmeväxlare. Genom ett utbytesprogram kan industrin uppgradera till mer energieffektiva värmeväxlare samtidigt som äldre kan fasas ut och återvinnas. Genom användning av effektivare teknik och hög återvinningsgrad kan klimatpåverkan minska väsentligt.

Återvunna värmeväxlare bli nya produkter

I samarbetet tar Stena Recycling hand om äldre och ineffektiva värmeväxlare. I återvinningsprocessen möjliggörs en återvinning på upp till 100 %. Lösningen förhindrar även en andrahandsmarknad där ineffektiva värmeväxlare sprids till länder där de kan fortsätta att orsaka mer energiförluster och koldioxidutsläpp. De återvunna värmeväxlarna blir kvalitetsråvaror som används även i nya Alfa Laval-produkter. På så sätt stannar råvaran i kretsloppet. Ineffektiva värmeväxlare ersätts av energieffektiva värmeväxlare.

Nya värmeväxlare spar kostnader och klimatpåverkan

Det används stora mängder värmeväxlare för att leverera värme och kyla på industrier och i andra verksamheter. Alfa Laval är världsledande i utvecklingen av nya, innovativa värmeväxlare som ger stora energibesparingar. Produkterna hjälper industrin att undvika kostnader för energiförluster och minska klimatpåverkan på samma gång. Energieffektiv teknik har potentialen att minska de globala utsläppen av koldioxid med 40%.

Läs mer om lösningen

På Alfa Lavals webbplats kan du läsa mer om olika värden i lösningen.
LÄS MER Alfa Laval - Re-Made to matter

 

Inspirerad för att undersöka potentialen i er affär?

Har du en verksamhet där du ser möjligheter att skapa liknande cirkulära värden tillsammans med Stena Recycling? Kontakta våra experter och inled en dialog.

KONTAKTA STENA RECYCLING Re-Made to matter – Contact Us | Stena Recycling

Dela denna sida