Cradlenet och Stena Circular Consulting får finansiering för utvecklingsprojekt

2022-02-21

1280x400Circular Consulting_CompQual80.jpg

Cradlenet och Stena Circular Consulting, som är en del av Stena Recycling, beviljas finansiering från Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att utveckla metoder för omställning till värdebaserade affärsmodeller. Syftet med det tvååriga projektet är att göra det lättare för små och medelstora företag att byta affärsmodell för relevanta produkter till Product-as-a-Service (PaaS).

– Det är väldigt roligt att Tillväxtverket ser potentialen och betydelsen i detta projekt. Värdebaserade affärsmodeller spelar en nyckelroll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Trots en stor mängd studier som visat på en stor ekonomisk nytta och trots att det utvecklas alltmer teknik som möjliggör PaaS har etableringen av modellen varit relativ låg på marknaden. Syftet med projektet är därför att identifiera hinder och möjligheter och utveckla metoder för att underlätta implementering av värdebaserade affärsmodeller, säger Mats Linder, Chef inom Stena Recyclings affärsområde Stena Circular Consulting.

PaaS_600x375_CompQual80.jpg

– Projektets mål är att accelerera omställningen till PaaS. Företag som vill påbörja sin cirkulära omställning har mycket att vinna på att övergå till en värdebaserad affärsmodell. Vi hoppas bidra till att en stor andel relevanta svenska företag tillämpar värdebaserade affärsmodeller för en majoritet av sina produkter 2030, säger Elin Bergman, operativ chef på Cradlenet.

PaaS är den mest omtalade värdebaserade affärsmodellen, som innebär att produkter säljs som tjänster och att det producerande eller säljande företaget behåller ägandet av själva produkten.

Affärsmodellen PaaS anses ha lanserats av Rolls-Royce för nära 60 år sedan då företaget växlade och gick från att sälja flygmotorer till att sälja drifttid. Därmed förenade producenten sina mål och incitament med kundens. Båda parter ville att flygmotorerna skulle fungera så mycket och länge som möjligt vilket påverkade utveckling av exempelvis design och service. Detta blev en framgångsfaktor och skapade värde för både Rolls-Royce och deras kunder. Övergången från att sälja film och musik via fysisk media till prenumerationsbaserade streamingtjänster är ett mer sentida och också mycket framgångsrikt exempel på PaaS.

Genom att ställa om till en värdebaserad affärsmodell som PaaS kan ett företag skapa incitament för cirkulär design, längre livslängd, fler användningscykler, processer för återtillverkning och så kallade take-back-system. Men trots en stor mängd studier som visat på en stor ekonomisk nytta och trots att det utvecklas alltmer teknik som möjliggör PaaS har etableringen av modellen varit relativ låg på marknaden.

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag som står inför en grön omställning och vill pröva eller ändra sin affärsmodell till PaaS. Tillväxtverket finansierar 75% av projektets budget på 4,6 miljoner kronor.

 

Kontakt:

Mats Linder, konsultchef, Stena Circular Consulting, mats.linder@stenarecycling.se

Elin Bergman, COO, Cradlenet, elin@cradlenet.se

 

Stena Circular Consulting är en internationell konsultverksamhet och en del av Stena Recycling-gruppen. Vårt uppdrag är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara cirkulära lösningar som ger både miljö- och affärsvärde.

https://www.stenarecycling.se/circular-consulting/

 

Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi. Visionen är att Sverige senast 2040 ska vara cirkulärt för att vi ska kunna nå det nationella klimatmålet 2045.

www.cradlenet.se

EUlogo_v_RGB_CompQual80.jpg

Dela denna sida