Ny digital miljöutbildning – Från avfall till resurs

2019-02-25

1280x400_elearning-miljö_CompQual80.jpg

Hur vi hanterar avfall blir en allt viktigare fråga för att vi ska kunna uppnå det hållbara samhället. Kraven på avfallshantering ökar; att förebygga, minska mängderna, återanvända samt återvinna material och energi blir allt viktigare.

Nu lanserar vi en ny miljöutbildning som gör det enkelt och effektivt för ditt företag att utbilda företagets medarbetare inom avfallshantering. I utbildningen får ni bla kunskap om hållbarhet som begrepp och cirkulär ekonomi. Ni lär er om olika material och hur de ska sorteras och sen kan återvinnas.

I vår e-learning - Från avfall till resurser - får ni på ett bekvämt och effektivt sätt ökad motivation att sortera avfallet i er verksamhet. Vi tror att nyckeln till ökad motivation ligger i förståelse. Genom att förstå miljöproblematiken kring resursanvändning och vikten av återvinning, hur felsorteringar påverkar den som hämtar och tar emot avfallet samt vilka ekonomiska konsekvenser felsortering får hjälper vi er att bli motiverade till att sortera avfallet rätt även när genvägen känns lockande. Noggrann sortering ger inte bara värdefullare material - det är också bättre för miljön.

Klicka här för mer information kring miljöutbildningen och hur ni kan komma igång med vår e-learning.

Dela denna sida