Electrolux presenterar dammsugare av 100% återvunnet och återanvänt material

2020-10-15

Press_image_100_proc_vac-1280x400_CompQual80.jpg

Electrolux tar ett nytt viktigt steg mot cirkularitet genom framtagandet av en prototyp för att driva förändring. Tillsammans med Stena Recycling har Electrolux utvecklat en dammsugare som är tillverkad av 100 procent återvunnet och återanvänt material. Plasten och komponenterna kommer från konsumentprodukter som använda hårtorkar, dammsugare och datorer. Projektet adresserar ett antal utmaningar inom återvinning genom att utforska cirkulära lösningar i hushållsprodukter.

Mer än 400 miljoner ton plast produceras globalt varje år, men mindre än 12% av detta är återvunnet material. Därför är det svårt för tillverkare att få tillgång till större volymer av återvunnet material som är säkert och av hög kvalitet. Electrolux var först i branschen genom att redan 2010 visa på den globala bristen på återvunnen plast genom projektet Vac from the Sea. Mängden produkter som innehåller återvunnet material har gradvis ökat sedan dess men ligger fortfarande på låga nivåer i hela branschen.

För att öka takten har Electrolux inlett ett samarbete med Stena Recycling genom Circular Initiative. Målet är att öka kunskapen om hur man får marknaden för återvunnen plast att fungera lika bra som för jungfruliga material. Det första konkreta resultatet av samarbetet är en visionär dammsugare som till 100 procent är tillverkad av återvunnen plast och återanvända komponenter från elektriska konsumentprodukter. Prototypen är ett svar på hur cirkularitet kan utvecklas i hushållsprodukter.

Partnerskap för att driva på utvecklingen

”Vi på Electrolux har ett starkt åtagande att minska vår klimatpåverkan till 2030 och här är cirkularitet en nyckelfaktor. Partnerskapet med Stena Recycling är ett av de viktiga initiativ vi gått med i för att driva på oss själva och branschen genom kunskapsdelning och innovation. Vi vill underlätta för konsumenter att göra hållbara val, och för att lyckas behöver vi en tydlig strategi för cirkularitet ”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef på Electrolux.

Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux, tillägger: ”Projektet understryker många av de överväganden vi måste ta hänsyn till på vägen mot att bli mer cirkulära. Från produktdesign och materialanvändning till nya affärsmodeller finns det även legala aspekter, samtidigt som kvalitet och säkerhetsfrågor måste hanteras. Vi måste hitta en bra balans när det gäller att öka mängden återanvänt och återvunnet material när vi tillverkar produkter som är optimerade för ytterligare återvinning i slutet av livstiden”.

Materialet från använda produkter som hårtorkar, dammsugare och datorer kommer från nordiska hushåll. Eftersom projektet har använt sig av just konsumentprodukter har man kunnat konstatera livslängden för de återvunna produkterna och komponenterna vilket har givit insikter om konsumenters beteenden och attityder kring återvinning.

Sverige kan bli ledande inom cirkulär produktion

”Den svenska industrin har alla rätta förutsättningar för att bli en pionjär inom cirkulära flöden. Vi har kunskapen, vi har de tekniskt avancerade återvinningsanläggningarna som behövs och vi har företag som är villiga att bli ledande inom cirkulär produktion. Jag är stolt över vad vi har uppnått tillsammans i partnerskapet med Electrolux. Det är ett viktigt steg mot en framtid där cirkulära material kommer att spela en viktig roll i tillverkningsindustrin. Genom Circular Initiative nyttjar vi vår expertis på området när vi samarbetar med våra partners för att skapa världsledande cirkulära lösningar”, säger Kristofer Sundsgård, VD på Stena Recycling.

2030 kommer samtliga Electrolux produkter att innehålla minst 50 procent återvunnet material. Arbetet med prototypen har givit viktiga lärdomar för Electrolux framtida innovationsarbete på vägen mot cirkulära affärsmodeller.

Stena Recycling tar emot uttjänta elektriska konsumentprodukter som bearbetas till återvunna råvaror för nya produkter eller till material för energiåtervinning. Läs mer om Circular Initiative här.

Prototypdammsugaren är en av aktiviteterna inom Electrolux Better Living Program (BLP). Detta är en handlingsplan som fram till 2030 ska göra det lättare för konsumenter runtom i världen att agera hållbart i vardagslivet.

 

Pressbild: Prototypen som är tillverkad till 100% av återvunnet material och återanvända delar.

Dela denna sida