Energimyndigheten ger stöd åt Stena Recyclings storinvestering i batteriåtervinning

2022-02-09

snrc0493edit_1280x400_CompQual80.jpg

Energimyndigheten ger Stena Recycling 70,7 miljoner kronor i stöd till investeringen i den nya batteriåtervinningsanläggningen i Halmstad. Stena Recyclings målsättning är att bli en av Europas ledande aktörer inom återvinning av litiumjonbatterier.

Stena Recycling intensifierar nu arbetet med att bygga upp den nya återvinningsanläggningen i Halmstad. Anläggningen beräknas initialt hantera cirka 10 000 ton batterier per år. Det kommer omfatta litiumjonbatterier från såväl eldrivna bilar som industriella produkter och konsumentprodukter. Därutöver sker en etablering av battericenters runt om i Europa för att säkerställa en infrastruktur för insamling av batterierna.

- Vi är väldigt glada över att Energimyndigheten har beviljat vår ansökan och ser det som viktigt och naturligt att vara med och bidra till att sluta kretsloppet för värdefulla material som finns i batterierna. Vi introducerar en avancerad teknik och det är spännande att vi nu bryter ny mark och sätter standarden inom batteriåtervinning. Målet är att vi ska ha anläggningen i drift under första kvartalet 2023, säger Fredrik Pettersson, VD för Stena Recycling Sverige.

– Elektrifieringen är en avgörande pusselbit i arbetet för ett fossilfritt samhälle där batterier kommer att vara en central del i det framtida energisystemet. Detta viktiga projekt innebär att vi kan skapa en batterivärdekedja som är hållbar och cirkulär från miljö- och klimatsmart produktion till återvinning så vi inte bara flyttar utsläppen från en verksamhet till en annan, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Stena Recyclings investering i batteriåtervinning syftar till att möta den kraftiga ökning av batterier som förutspås i samhället och att ligga steget före det EU-direktiv som planeras börja gälla från 2025. Direktivet innebär strängare krav på återvinning av batterier och att ta tillvara värdefulla material såsom kobolt, litium och nickel, något som i sin tur minskar behovet av utvinning av jungfruliga mineraler och metaller.

- Återvinningen av litiumjonbatterier är en snabbväxande utmaning i samhället och måste förbättras genom ökad kapacitet och andra mer klimatsmarta tekniker. Med vår storlek, infrastruktur, kundbas och kompetens kan vi skapa cirkulära lösningar som minskar det totala klimatavtrycket genom att säkerställa att fler batterier samlas in och återvinns på ett ändamålsenligt sätt, säger Fredrik Pettersson.

 

Fakta: Stena Recyclings avancerade teknik för batteriåtervinning

  • Idag finns ett fåtal återvinningsanläggningar för litiumjonbatterier från hybrid- och elbilar i Europa. Vid dessa tillämpas smältugnar i de slutliga stegen i återvinningsprocessen som ger höga koldioxidutsläpp.

  • Stena Recycling har valt en ny teknik för återvinning av litiumjonbatterier som beräknas ge en högre återvinningsgrad och en lägre klimatpåverkan en befintlig teknik med smältugnar.

  • I korthet bygger tekniken på att batterier mals ner i en inert miljö. Därefter följer en avancerad process för att separera de olika fraktionerna i syfte att återvinna värdefulla metaller. Ur den så kallade blackmassen som är en av fraktionerna från batterier utvinns i nästa steg bland annat nickel, kobolt och litium.

  • Genom att etablera Sveriges första anläggning för återvinning av litiumjonbatterier kommer batteriavfallet inte att behöva skickas på export utan kan hanteras inom landet. Något som är positivt ur både ett socialt- och miljömässigt perspektiv liksom viktigt för Sveriges industri som på hemmaplan får tillgång till återvunnen råvara. Potentialen till minskade koldioxidutsläpp med införandet av denna nya teknik uppskattas vara minst 25 000 ton per år.

  • Det här projektet är det första rena återvinningsprojektet som beviljas stöd från Industriklivet, som syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser, bidra till att uppnå negativa utsläpp samt ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle.
Dela denna sida