Återvinning i framkant på anläggningen för farligt avfall i Halmstad.

2018-09-05

halmstad-ett-ledande-exempel-på-återvinning-i-framkant-1280x400_CompQual80.png

Varje år tar vi emot 100 000 ton olja och vatten i Halmstad från industrier över hela landet. Anläggningen ligger i framkant när det gäller återvinning av farligt avfall och hjälper våra kunder att bli mer hållbara.

– Vad Stena Recycling har lyckats utveckla på sin anläggning i Halmstad är något vi har efterfrågat och är mycket nöjda med. De bidrar till att öka förädlingsvärdet på vårt avfall till en resurs istället för bara avfall, säger Henri Wiberg, inköpare på Perstorp Speciality Chemicals AB.

Det farliga avfallet kommer till Halmstad med tåg, båt eller lastbil och kan tas emot dygnet runt eftersom anläggningen alltid är bemannad. Vid mottagningen gör vi kontinuerligt provtagningar och analyser på plats i vårt laboratorium så vi alltid hittar den bästa behandlingen.

För oss är avfall en värdefull resurs, där andra ser problem ser vi möjligheter och det hjälper oss att utvecklas. Något våra kunder uppskattar.
– Vi på Perstorp jobbar alltid efter att återvinna vårt avfall på det mest effektiva sättet. Därför utmanar vi våra leverantörer att utveckla sig, säger Henri Wiberg.

Här är Halmstad ett bra exempel. Under behandlingen utvinns brännbar gas, en produkt man egentligen inte vill ha eftersom alternativet ofta blir att släppa ut den. Men istället för att bidra till växthuseffekten använder vi gasen som drivmedel i produktionen när vi renar olja och industrivatten. På så sätt får vi en självförsörjande process där gasen driver runt anläggningen som blir självförsörjande. Något vi är först med i Sverige.

Eftersom olja har olika flampunkter ställer den krav på anläggningen som tar emot den. Men i Halmstad kan vi ta emot olja med både hög och låg flampunkt, vilket gör att vi är flexibla och kan återvinna flera olika typer av farligt avfall.

Vattnet som utvinns under behandlingen blir så rent att vi kan släppa ut det i havet igen. Oljan raffinerar vi för att producera eldningsolja och vår process är så bra att vi kommer ned till under 1% vatten. Resultatet blir en helt ny produkt och eldningsoljans kvalité är likvärdig jungfrulig olja vilket gör att den kan stanna inom den cirkulära ekonomin.

Anläggningen i Halmstad bidrar med andra ord på flera sätt till en smartare och mer hållbar återvinning. Den är ett bevis på hur man kan göra om avfall till helt nya resurser genom att alltid sträva efter bästa möjliga teknologi. Nära samarbeten med partners, kunder och universitet gör att vi kan fortsätta utmana oss själva för att bli ännu bättre på det vi gör.

Kontakta Oss

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida