Flera spännande lösningar på Openhack

2020-09-04

openhack-1280x400_CompQual80.jpg

Openhack Gothenburg blev en framgång, med många innovativa och inspirerande lösningar på några av samhällets utmaningar. Det fanns ett stort intresse bland deltagarna att jobba med Stena Recyclings utmaning kring cirkulär ekonomi.

– Jag är imponerad över de tekniska lösningar och koncept som togs fram under helgen och det är kul att se att frivilliga krafter är beredda att lägga sin tid på att hitta lösningar som kan göra vår framtid mer hållbar och humanitär. Att det var ett stort engagemang för vår utmaning var självklart extra kul och visar på det stora intresset i frågan, säger Viktoria Fagerfjäll, Chief Digital Officer på Stena Metall.

Bland bidragen som utsågs som vinnare fanns två grupper som arbetade med Stena Recyclings utmaning ”Hur stöttar vi konsumenter att engagera sig i övergången till en cirkulär ekonomi?”

Det ena vinnande förslaget – Auto Recycler – hade byggt en produkt som automatiskt sorterar ditt avfall. Med hjälp av en kamera, som körs på maskininlärningsalgoritmer, kan enheten detektera om avfallet är av plast, metall eller biomaterial och placera det i rätt behållare.

– Teamet visade på stor styrka i vad som är möjligt att skapa på kort tid med dagens teknik. Här finns en otrolig potential med flera möjliga användningsområden. Teamet hade en imponerande demo av sin produkt och vann priset Bästa tekniska lösning, säger Viktoria Fagerfjäll.

Det andra vinnande förslaget – Reclaim – riktade in sig på att underlätta för konsumenten, och ge incitament, att välja miljövänliga och cirkulära produkter. Via en plattform vill man koppla samman konsument och producent för att öka informationsutbytet och minska gapet mellan parterna. 

– Teamet visade på en bra förståelse för utmaningarna och möjligheterna kopplat till cirkulär ekonomi och presenterade ett spännande koncept där ökad transparens och spårbarhet i värdekedjan motiverar konsumenten att göra mer hållbara val. Vi i juryn gillade deras tydliga visioner och de vann priset Bästa pitch.

Totalt deltog över 100 personer i Openhack Gothenburg. Organisationen och sponsorerna kommer framåt att titta på hur teamen kan stöttas i deras fortsatta arbete med lösningarna.

- Jag tycker det var väldigt positivt att se deltagare med olika bakgrund och kompetenser delta och tillsammans skapa nya koncept, säger Mats Torring, Head of New Ventures, som var den som presenterade Stena Recyclings case för deltagarna.

Dela denna sida