Forskning gör plastavfall till hållbar resurs för industrin

2017-05-26

1280x400_STME_0093_work_de_CompQual80.jpg

Mycket avfallsplast som samlas in främst från kasserade produkter har inte förutsättningar att materialåtervinnas. Genom forskning i ett Vinnova-projekt med bland annat Boliden och Stenas återvinningsbolag kan sådan plast undvikas från att gå till deponi eller avfallsförbränning. Istället kan den användas som resurs i smältprocessen och ersätta jungfruliga, fossila råvaror som kol. Samtidigt ökar materialåtervinningen.

I Sverige uppstår varje år cirka 300.000 ton plastavfall som inte kan materialåtervinnas till en rimlig kostnad, på grund av att det är komplext och innehåller olika typer av material som ur återvinningsaspekt förorenar plasten. Plasten kan uppstå som produktionsavfall eller från kasserade produkter såsom elektronik och kabel. Det mesta kan energiåtervinnas men en del läggs även på deponi i brist på andra lösningar.

– Det är en stor utmaning och ambitionen måste vara att istället finna nya hållbara lösningar för att återvinna så mycket plast som möjligt, säger Marianne Gyllenhammar, projektledare på Stenas Forskning och Utvecklings-avdelning.

Nyligen avslutades ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt där en ny lösning testats. I projektet ingick Boliden som bedriver smältverksamhet med energikrävande processer. I projektet har plast testats som reduktionsmedel och ersättning av koks, ett fossilt bränsle som används i processen för zinkåtervinning ur slagg vid anläggningen i Rönnskär.

Tekniken fungerar utmärkt i fullskaleförsök. Det innebär att problematisk plast som exempelvis läggs på deponi kan ge energi och ersätta fossilt bränsle som koks och samtidigt bidra som ett reduktionsmedel i smältprocessen. Metoden gör det även möjligt att återvinna metaller som finns blandat med plasten och som annars går förlorade på en deponi eller i förbränning.

Det är win-win för alla parter i hela kedjan, från tillverkare och konsumenter till återvinnare och verksamheter som Boliden. Tillverkande industri och återvinnare kan föra material uppåt i avfallstrappan och Boliden kan minska inköp av fossila insatsvaror till förmån för ett mer klimatklokt alternativ. Klimatnyttan är stor och om Boliden satsar på en anläggning kan potentialen i ett första steg vara att ersätta över 10.000 ton koks vid en enda smältugn.

Läs mer om våra tjänster för tillverkande industri

Dela denna sida