Fortsatt minskad klimatpåverkan

2020-06-22

1280x400_train_CompQual80.jpg

Stena Recycling har minskat sina egna utsläpp med 26 procent under 2019 i jämförelse med 2018. Bolaget har som övergripande mål att minska klimatpåverkan med 40 procent till 2020 inom ramen för arbetet i Hagainitiativet. Det är ett relativt mål och sätts i förhållande till mängden insamlat material. Utgångspunkten för mätningen görs från basåret 2008 och redan nu har Stena Recycling passerat målet. Det visar Hagainitiativets nionde klimatbokslut för 2019 som redovisas i dag.

- Sedan basåret 2008 har Stena Recycling mer än halverat absoluta utsläpp i Hagascopet 1 som innebär egna utsläpp, inköpt energi samt tjänsteresor samtidigt som bolaget har växt. Det är tydligt bevis på att det går att kombinera lönsamhet med klimatarbete. Samtidigt, ska uppvärmningen på planeten begränsas till 1,5 grad behöver många verksamheter halvera sina utsläpp varje decennium. Efter att vi nu har klarat av den första halveringen fortsätter arbetet fram till 2030 med tuffare mål och ökat fokus. Ett arbete, som för att lyckas, kräver alla våra medarbetares insatser. Vi har kommit en bra bit på vägen och det är positivt, säger Malin Baltzar Hållbarhetschef Stena Recycling.

Under 2019 har en rad åtgärder bidragit till utsläppsminskningen till exempel fortsatt elektrifiering av arbetsmaskiner, optimering av olika processer för att effektivisera produktionen, minskade kostnader för underhåll samt minskad mängd förbrukad energi. Nya riktlinjer för inköp av plastprodukter har också inneburit att mer än 90 procent av inköpta sopkärl är gjorda av återvunnen plast.

Transporter har störst påverkan på Stena Recyclings klimatarbete och ett kontinuerligt arbete pågår för att minska utsläppen genom till exempel miljökrav i upphandlingar, ökad inblandning av biodiesel för arbetsmaskiner och åtgärder för att minska antalet tjänsteresor och istället använda digitala alternativ för möten.

För mer information kontakta Malin Baltzar, Hållbarhetschef tel 010-445 7219.

Ta del av Hagainitiativets Klimatbokslut 2019 här

Dela denna sida