Hållbarhet som affärsidé

2019-02-27

1280x400_Hållbarhet som affärside_CompQual80.jpg

Återvinning har en självklar roll i den cirkulära ekonomin. Stena Recyclings arbete med att återvinna och förädla resurser som blir till nya råvaror möjliggör ett effektivt resursutnyttjande där hållbara lösningar är utgångspunkten.

Vår kärnverksamhet är att ta hand om uttjänta produkter och material, återvinna och förädla resurser som blir till nya råvaror och som levereras till industrier över hela världen. Där andra ser avfall, ser vi möjligheter. Vår utgångspunkt är att vi tillsammans med våra kunder och partners skapar värden som leder till ett effektivare resursutnyttjande.

Vi arbetar aktivt med FN´s hållbarhetsmål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion som är direkt applicerbart på vår verksamhet. Materialåtervinning fyller en viktig roll för att nå en hållbar konsumtion och produktion. Den omställning som krävs är nödvändig för att minska negativa påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, som är en självklar del av vår affär, här.

Du kan även läsa en kortversion av vårt hållbarhetsarbete i nedan pdf.

640x400_Hållbarhet pdf_CompQual80.jpg

Läs som pdf

Dela denna sida