Där andra ser avfall ser vi möjligheter

2017-05-08

1280x400_HÅR2016_CompQual80.jpg

För tredje året i rad redovisar Stena Recycling AB sitt hållbarhetsarbete när nu 2016 års Hållbarhetsredovisning är klar.

Bolagets hållbarhetsarbete utgår från fyra prioriterade områden: Värdeskapande, Resurseffektivitet, Människor och kultur samt Ansvarsfulla relationer för vilka det finns strategier och mål som styr det långsiktiga arbetet med hur bolaget återvinner och förädlar resurser till nya råvaror.

- Debatten kring klimatfrågan gör avtryck och hållbarhet kommer allt högre upp på agendan. Kunderna frågar efter vår kunskap och vi ser en ökad efterfrågan på återvinningstjänster som levererar ett tydligt resultat. Vi fokuserar därför på att skapa rätt lösningar för våra kunder och för att leverera fler värden behöver vi komma djupare in kundens processer för att bidra med förbättringar som skapar hållbara lösningar, säger Kristofer Sundsgård VD Stena Recycling.

Under 2016 kunde Stena Recycling återvinna närmare tre miljoner ton av samhällets avfall och industrins restprodukter. Merparten blev nya råvaror för processindustrin i Sverige och i andra delar av världen. Ett systematiskt säkerhetsarbete, under många år, innebär allt färre olyckor på bolagets anläggningar. 65 av bolagets 83 anläggningar har inte haft någon olycka med sjukfrånvaro under de senaste åren vilket är positivt.

Ett nytt inslag i 2016 års Hållbarhetsredovisning är att bolagets intressenter uttalar sig om Stena Recyclings styrkor och utmaningar.
- Vår kunskap, våra kompetenta medarbetare och vår ambition att hela tiden utveckla samarbetet med kunder och leverantörer är styrkor som våra intressenter förknippar med oss. Det gör mig stolt och glad och är en bekräftelse på att vi fokusera på rätt saker, säger Kristofer Sundsgård.

Dela denna sida