Hållbart samarbete när SCA byter ut elmotorer

2020-06-16

Energy efficiency_CompQual80.jpg

SCA Munksund ska energioptimera sin produktion med hjälp av smarta sensorer från ABB. I samband med detta byts utrangerade motorer ut mot mer energieffektiva motorer. De gamla motorerna återvinns av Stena Recycling och materialen får ett nytt liv.

– Genom våra digitala lösningar inom ramen för ABB Ability™ kan värdet på material, resurser och produkter upprätthållas. ABB ser därför samarbetet med SCA och Stena Recycling som ett viktigt steg mot en hållbar industri där det skapas förutsättningar för cirkulära flöden, säger Ulf Hellström, Affärsområdeschef för ABB Motion i Sverige.

Idag konsumerar elektriska motorer 40 procent av Sveriges totala elenergi. Besparingspotentialen är mycket hög då en stor del av motorerna och infrastrukturen i industrin är gammal och har en låg energieffektivitet. Nya högeffektiva motorer och drivsystem kan ändra på detta.

Samtidigt kan materialen i gamla motorer återvinnas i hög grad i en specifik process. Stena Recycling ingick ett samarbetsavtal med ABB i november 2019 för att utveckla en process där alla materialfraktioner (järn, koppar och aluminium) i elektriska motorer återvinns på ett effektivt sätt. Speciella containrar från Stena Recycling kommer att ställas ut hos SCA Munksund för att säkra hanteringen och återvinningen av motorerna.

– Det är glädjande att SCA väljer den här lösningen. Tack vare vårt nära samarbete med ABB når vi en större total nytta, både för industrin och miljön. Återvinning av aluminium, koppar och järn ger i sig en energibesparing på mellan 75 och 95 procent jämfört med att producera nya metaller. För att få så rena material som möjligt hanterar vi motorerna i ett separat flöde. Sedan säljer vi de återvunna metallerna främst på den lokala marknaden för att ytterligare minska miljöbelastningen. Slutresultatet är att cirkeln sluts och metallerna får nytt liv i nya produkter. Tack vare återvinningen säkerställer vi också att de gamla motorerna inte hamnar i länder där de kan fortsätta att sluka energi och generera stora koldioxidutsläpp, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling AB.

 

Dela denna sida