Hitta det dolda värdet

2017-05-28

Många av våra kunder blir förvånade över att det som verkade vara ett obetydligt och kanske kostsamt avfall kan bli till en intäkt. Ibland ökar värdet bara genom en bättre sortering men oftast handlar det om professionell analys av hela produktionsprocessen med hjälp av våra experter.

ALLTING ÄR RESURSER

För oss är alla typer av spill och restmaterial resurser som kan och bör återvinnas – om och om igen. Genom optimering av resurshanteringen får tillverkande företag kontroll på sitt produktionsavfall och restprodukter, minimerar riskerna och ökar effektiviteten.

När våra material- och branschspecialister arbetar tillsammans med tillverkande industrier hittar de ofta dolda värden i restmaterialen. Tack vare våra avancerade återvinningsprocesser kan vi öka återvinningsgraden och på så vis få ut renare material och möter efterfrågan i nästa del av kedjan. Det är så vi bidrar till att göra våra kunders verksamhet mer hållbar samtidigt som de blir mer lönsamma.

Avfallstrappan

Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande produkter vilket sparar jungfruliga resurser. Detta är en förutsättning för cirkulär ekonomi. Med hjälp av vår expertkunskap, modern teknik och kreativitet hjälper vi dig att klättra i avfallstrappan och på så sätt gör vi din verksamhet mer hållbar och lönsam.

TILLGÅNG TILL VÄRLDSMARKNADEN

Inom affärsområdet Recycling återvinner vi 5 miljoner ton material varje år (3 miljoner ton i Sverige). I och med våra stora volymer gör det oss till en trovärdig leverantör av återvunna råvaror. Vi samarbetar med fler än 400 stålverk, gjuterier, smältverk, pappersbruk och råvaruinköpare över hela världen och säkerställer på så vis god avsättning av ditt material.

Vi hjälper dig genom att:

  • Analysera - Inventera avfallshanteringen, behovet och utmaningar.
  • Göra rätt - Utbilda och motivera, sortera rätt, skapa ordning och följa lagstiftning.
  • Förbättra - Optimera er avfallshantering, erbjuda statistik kring er återvinning samt identifiera nya och bättre lösningar.

VÅRA TJÄNSTER

Genom att föra materialen uppåt i avfallstrappan skapar vi en mer hållbar produktion, ett bättre resursutnyttjande och en cirkulär ekonomi. Låt oss omvandla ditt avfall till en resurs. IT STARTS HERE.

 

Tjänster för återvinning

Tillsammans skapar vi lösningar för din avfallshantering, oavsett vilket överblivet material det handlar om.

Läs mer om våra tjänster

Tillsammans sluter vi cirkeln

Cirkulär ekonomi vinner ny mark varje dag och öppnar upp nya möjligheter för tillverkande industri att skapa en mer hållbar produktion.

Läs mer
Dela denna sida