Höjd avgift gynnar miljön

2015-09-07

1280x400_Skog_CompQual80.jpg

Dumpning och illegal skrotning av fordon i naturen blir ett allt större problem. Övergivna bilar är en fara både för människor och djur och ett problem för markägarna som behöver ta hand om skrotet.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur kommuner och staten (Trafikverket och Polisen) kan ersättas för att ta hand om övergivna uttjänta fordon. Utredning ska presenteras för Miljödepartementet senast den 27 november i år.

Stena Recycling AB tillsammans med Bil Sweden, Håll Sverige Rent, SKL, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund samt Bilretur kommer med anledning av det med ett gemensamt förslag på åtgärd för att skapa ytterligare möjligheter för markägarna att agera. Enligt förslaget bör staten och kommunerna ersättas när övergivna bilar tas om hand och det görs förslagsvis genom att höja och utöka användningen av Vägtrafikregisteravgiften. Avgiften tas ut från ett stort antal fordon vilket gör att det inte handlar om någon dramatisk höjning. Det är också viktigt i sammanhanget att pengarna öronmärks så att de endast kan användas som ersättning.

- Dumpningen av skrotbilar får förödande konsekvenser för miljön och vi måste därför hitta fungerande styrmedel som möjliggör en effektivare hantering. Vårt gemensamma förslag är ett steg i rätt riktning, säger Kristofer Sundsgård på Stena Recycling AB.

I enlighet med EU-krav ska återvinningsgraden för fordon vara 95%. Detta sedan i år. Via Bilretur, som ägs gemensamt av Stena Recycling AB och SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund) möjliggörs för producenterna att uppfylla sitt lagstiftade producentansvar. Bilretur har drygt 90 medlemsföretag som tillsammans bildar ett rikstäckande nätverk av bildemonterare. Höjs Vägtrafikregisteravgiften blir det enklare för alla inblandade parter att bidra till en bättre miljö.

Dela denna sida