Industriföretag får hjälp att hitta dolda hållbarhetsvärden

2017-05-27

1280x400_STENA_recycle_hand_CompQual80.jpg

Hållbar produktion blir alltmer prioriterat i industrin och allt viktigare för företagens utveckling och attraktionskraft. Begreppet ger numera 485.000 träffar på Google och ökar varje dag. Trenden är tydlig – industriföretagen vill bli ännu mer hållbara.

Stena Recycling ser en stark trend i hur utvecklad återvinning blir allt viktigare för industriföretagen. Hållbarhet och resursoptimering är två viktiga ledord för industrin.

- Vi lever i en värld där råvarupriser varierar mycket och påverkar företagens intäkter och kostnader. Våra experter och deras ledande materialkunskap hjälper kunderna att analysera materialen på bästa sätt, utvecklar tekniker och processer för att optimera återvinningen av de värdefulla resurserna, säger Claes Lundberg, Affärsområdeschef Produkter på Stena Recycling.

När Stena Recycling experter arbetar ihop med kunderna och analyserar deras avfall hittar de ofta hållbara värdefulla resurser som tidigare var okända.

- Ett exempel var en kund som arbetade med olika kvaliteter av järn. I samarbete med våra experter gjordes en noggrann analys av kundens olika produktionsspill och sorteringen utvecklades ordentligt. Värdet på spillet steg radikalt och gav kunden ökade intäkter i miljonklassen, säger Claes Lundberg.

Varje år processar och återvinner Stena Recycling tre miljoner ton avfallsresurser från tiotusentals samarbeten inom näringslivet.

Läs mer om våra tjänster för tillverkande industri

Kontakta gärna Stena Recycling för en längre intervju via Åsa Ahlgren Berndtson, Kommunikationschef: Tlf: 010-445 2036

Dela denna sida