Industriledare visar upp cirkulära lösningar

2021-06-30

1280_CI_introimage_CompQual80.jpg

En dammsugare designad för återvinning och en satsning som sparar både energi och resurser genom att byta gamla värmeväxlare mot nya. Den 2 juli samlas industriledare för tredje året i rad på Circular Initiative för att redovisa konkreta lösningar på hur vi tillsammans kan skapa hållbara affärer och cirkulära materialflöden.

– Den traditionella linjära affärsmodellen är av helt nödvändiga anledningar satt under hård press. Nu måste industrin ställa om och samarbeta på helt nya sätt för att skapa nya cirkulära materialflöden. På årets Circular Initiative presenteras flera unika exempel som visar just detta, säger Mattias Nilsson, Sales & marketing Director på Stena Recycling Sverige som är initiativtagare till Circular Initiative.

Circular Initiative startades med övertygelsen om att industrin måste vara med och driva förändring mot cirkulära affärsmodeller. Det som krävs är nya samarbetsformer, innovationer och ny teknik. Företagsledare från storbolag som ABB, Stora Enso, Combitech, Electrolux och andra bolag i Investorsfären blev därför tillfrågade att medverka som partnerbolag. De nappade på idén att samarbeta i ett forum som syftar till att utveckla konkreta lösningar för ett cirkulärt resursutnyttjande.

En mängd beslutsfattare och experter medverkar på eventet 2 juli där flera banbrytande projekt kommer att redovisas. Det var en stor nyhet i fjol när Electrolux presenterade en dammsugare tillverkad till 100 procent av återanvända komponenter och återvunnet material. I år sluts cirkeln då det är dags att redovisa framstegen i nästa projekt. Genom att vara smart från start och tänka på återvinningen av produkten redan i designfasen så har man tillsammans utvecklat en dammsugare som är näst intill 100 procent återvinningsbar.

Att byta ut äldre och ineffektiva maskiner och motorer inom industrin är något som ger stora vinster både för miljön och ekonomin. För att lyckas krävs inte sällan ett tätt samarbete mellan olika aktörer, vilket är något som Circular Initiative underlättar. Ett exempel – som har presenterats tidigare - är ABB:s lösning där företaget tillsammans med Stena Recycling utvecklat ett system som byter ut ineffektiva elmotorer inom industrin mot nya. Det är en satsning som har stor potential då ABB uppskattar att möjligheten till energibesparing från svensk industri är mer än 4 TWh per år, vilket motsvarar 2,1 miljoner elbilar som kör 1 200 mil per år.

I år presenterar Alfa Laval sin lösning – ett inbytesprogram som gör det möjligt för kunderna att byta ut äldre värmeväxlare mot nya. Projektet kommer bidra till att kraftigt sänka energiförbrukning och spara resurser genom att materialet i de gamla värmeväxlarna återvinns och kan ingå som material vid tillverkningen av nya energieffektiva produkter.

På grund av pandemin sker årets event digitalt. Men detta betyder inte att förväntningarna är lägre - snarare tvärtom:

– Pandemin har fått oss alla till att tänka i nya banor. Inte minst näringslivet har behövt ta till kreativa lösningar för att fortsätta utvecklas. Erfarenheterna kommer att vara en styrka när vi ser på framtiden och utmaningen att skapa en cirkulär ekonomi, säger Fredrik Pettersson, vd på Stena Recycling.

Circular Initiative är ett forum som leds av Stena Recycling och är öppet för beslutsfattare som vill samarbeta för att utveckla konkreta lösningar som främjar cirkulära lösningar. På det årliga eventet medverkar även personer för att inspirera och entusiasmera. Claudia Olsson, VD för Stellar Capacity, som utbildar i digitalt ledarskap och transformation är en av talarna. Claudia har blivit utnämnd till en av världens främsta unga ledare av World Economic Forum och är också en av årets sommarpratare.

För mer information om eventet, se https://circularinitiative.stenarecycling.com/

Bild: Jacob Wallenberg och moderator Eva Hamilton i paneldiskussionen på Circular Initiative 2020. 

För mer information, vänligen kontakta: Jesper Waltersson, Kommunikationschef Stena Metall, 070-511 26 70.Dela denna sida