Klimatsmart planteringsjord av 100% återvunnet material

2022-06-15

Blomsterlandet_banner 1280_CompQual80.jpg

Genom ett innovativt samarbete tillsammans med Blomsterlandet och Ahlstrom-Munksjö har Stena Recycling utvecklat en klimatsmart planteringsjord av 100% återvunnet material. Torv som vanligtvis återfinns i planteringsjord ersätts av fibermull som är ett avfall från pappersindustrin. Samarbetet har skapat en mer cirkulär produkt.

ATT OMVANDLA ETT AVFALL TILL EN PRODUKT

Att minska mängden avfall är ett mål som alla industrier strävar efter idag. Att ta bättre vara på resurser är en förutsättning för att uppfylla klimatmål och de krav som ställs av konsumenter. Utöver detta så bidrar resurseffektivitet även till minskade kostnader för företagen.

Att lyckas omvandla ett avfall till en produkt har stor betydelse i ett hållbarhetsperspektiv. Det är precis det som har skett i samarbetet mellan Stena Recycling, Blomsterlandet och pappersproducenten Ahlstrom-Munksjö.

I tillverkningen av papper genereras restprodukten fibermull – ett processavfall som oftast inte har något kommersiellt användningsområde. Det brukar till exempel användas som täckskikt på deponier. Genom samarbetet kan avfallet nu leva vidare i en ny produkt vilket är ett stort steg upp i avfallshierarkin.

Läs mer här 

Dela denna sida