Majoriteten svenskar vill ha återvunnet material i produkter

2020-05-27

1280x400_sifoundersokning_CompQual80.jpg

En majoritet av svenska folket förväntar sig att tillverkare använder återvunnet material i sina produkter. Det visar en undersökning som Kantar/Sifo har genomfört på uppdrag av Circular Initiative. – Det här är en uppmaning till svensk industri att skapa fler cirkulära materialflöden. Det behövs för att få våra resurser att räcka till framtida generationer och för att spara på miljön, säger Fredrik Pettersson, VD på Stena Recycling.

Att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi kräver att fler material återvinns och används i tillverkningen av nya produkter. Den nya Kantar/Sifoundersökningen visar att svenska folket har en positiv inställning till återvunna material. 92 procent uppger att de förväntar sig att tillverkare använder mer återvunnet material i sina produkter. 57 procent uppger samtidigt att de är beredda att betala extra för produkter som är tillverkade med återvunna material. Undersökningen är genomförd på uppdrag av Circular Initiative, ett samarbetsforum för svensk Industri som etablerades förra året.

– Det här är positiva signaler för oss inom den tillverkande industrin. För Electrolux har det cirkulära tänket länge varit en prioriterad fråga, men det innebär också ett antal utmaningar. Det finns till exempel idag relativt välutvecklade system för insamling av material för återvinning men kvaliteten på de sekundära råmaterialen behöver bli högre. Samtidigt arbetar vi för att hållbara lösningar inte ska innebära nackdelar för konsumenterna – det ska inte kosta mer att göra rätt, utan tvärtom. För att nå framgång i de här frågorna är det viktigt med väl fungerande samarbeten med andra intressenter som till exempel med Stena Recycling inom Circular Initiative, säger Henrik Sundström, Global Hållbarhetschef på Electrolux.

Undersökningen visar också att majoriteten anser att det är just företagen som ska driva förändringen. 67 procent tycker att det är företagen som har den största rollen när det gäller att öka användningen av återvunna material. Bara 24 procent tycker att politiker har den viktigaste rollen.

– Det är tydligt att vi med gemensamma krafter måste samarbeta för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Genom att vara innovativa och utnyttja den kreativitet som finns har den tillverkande industrin stora möjligheter att bryta ny mark och skapa fler loopar för återvinning av material i samhället. Med den höga nivån av teknik och kompetens som vi har i Sverige har vi mycket goda förutsättningar att bli mer cirkulära”, säger Dennis Helfridsson, vd för ABB AB.

Just för att hitta möjligheterna att skapa fler cirkulära materialflöden inom svensk industri lanserades samarbetsarenan Circular Initiative av Stena Recycling förra året. ABB, Combitech, Electrolux och Stora Enso är med som partners sedan starten och fler företag välkomnas i samarbetet. Avsikten är att gå från ord till handling och ta fram konkreta lösningar som ger resultat.

– Viljan finns hos konsumenterna. Behovet finns för miljön och klimatets skull. Vi behöver agera nu. Nya samarbeten och tester pågår nu på flera olika håll och inom en snar framtid kommer vi presentera resultatet av årets arbete. Vi ser fram emot en ny tid med smartare lösningar som bättre tar vara på våra gemensamma resurser. Tillsammans ska vi skapa en mer hållbar industri och konsumtion, säger Fredrik Pettersson, VD på Stena Recycling.


Fakta: Svenskarnas inställning till återvunnet material
Undersökningen genomfördes av Kantar/Sifo den 16/3-18/3 på uppdrag av Circular Initiative. 1000 respondenter i Sverige ingick i undersökningen.

Fakta: Circular Initiative
Circular Initiative är en samarbetsarena där beslutsfattare träffas för att diskutera och ta fram konkreta åtgärder för fler cirkulära materialflöden i svensk industri. Initiativet etablerades av Stena Recycling tillsammans med Investor 2019. ABB, Combitech, Electrolux och Stora Enso är tillsammans med Investor med som samarbetspartners sedan starten.
circularinitiative.stenarecycling.com

 

Dela denna sida