Mångmiljonsatsning med miljöfördelar hos Stena Recycling

2015-01-20

Stena Recycling satsar ca 25 miljoner kronor i en ny sax för metallskrot på företagets återvinningsanläggning i Skövde. Investeringen innebär att man nu kan pressa och klippa fyra gånger så mycket skrot per dygn. Miljönyttan ökar när transporter sparas och mer kan återvinnas. Den återvunna metallen tillgodoser behov i svensk industri, både lokalt i Skövde och på andra orter.

– Vi är väldigt glada och stolta över det här nytillskottet. Det är vår största och viktigaste investering på många år i Skövde. Vi ökar kapaciteten med 400 procent, från 30 ton till 120 ton per dygn. Med tanke på att varje ton återvunnet järn sparar över ett ton koldioxidutsläpp kommer den nya saxen bidra med stor miljönytta, säger Staffan Persson, VD på Stena Recycling.

Den nya saxanläggningen, som invigdes den 20 januari, har stor betydelse inte minst för leveranserna till fordonsindustrin i Skövde där återvunnen metall används som råvara i gjutningen av nya fordonsdelar.

– Den här saxen är helt anpassad för att pressa och klippa i dimensioner som passar gjuterier. Vi ser också ökade krav när det gäller just-in-time-leveranser till industrin, vilket vi kan leva upp till tack vare den kraftigt ökade kapaciteten per dygn.

Att mer material nu kan hanteras på Stena Recyclings anläggning i Skövde betyder också att åtskilliga tunga transporter undviks när materialet inte längre behöver fraktas iväg för att klippas på andra anläggningar.

– Färre transporter innebär en direkt minskning av vår miljöpåverkan vilket vi alltid strävar efter.

Den nya saxen i Skövde ingår i en större satsning på fyra till fem nya saxar inom hela Stena Recycling i Sverige under en treårsperiod.

– Hela investeringen uppgår till cirka 150 miljoner kronor. Mer kan återvinnas samtidigt som vi tryggar leveranserna av skrotråvara till svensk industri. Det är en förutsättning för tillväxt både i Skövde och på andra orter, säger Staffan Persson.

Dela denna sida