Materialexperten som hittar dolda värden

2017-05-28

1280x400_Peter-A-Expertartikel_CompQual80.jpg

Återvinningsexperten Stena Recycling återvinner 3 miljoner ton material varje år i Sverige. Material som tidigare ansågs vara avfall får ett därmed ett nytt liv och ett nytt värde.

Peter Andersson, chef för affärsområde metall, går en sväng i produktionen och kan snabbt konstatera att det aktuella företaget blandar olika sorters rostfritt på ett felaktigt sätt - i samma avfallscontainer.

- I och med att de blandar materialen så förlorar de pengar. Materialen är värda 12 kronor per kilo när de är sorterade och bara 3 kronor per kilo om det är felsorterade, berättar Peter Andersson.


Stora värden i bättre materialhantering

Spill och restprodukter är svårt att undvika inom den tillverkande industrin och för en lekman kan det vara svårt att veta vad som är värdefullt och hur man ska hantera avfallet korrekt. Ett avfall kan plötsligt visa sig vara värdefullt och möjligt att återvinna genom avancerad teknik – eller helt enkelt genom smartare sortering.

- Det kan bli stora summor rätt snabbt! En av våra kunder köpte in material från tre olika järnleverantörer och när vi analyserade flödena visade det sig att en av järnplåtarna hade mycket låg manganhalt och var därför av bättre kvalitet. Men de hade blandat allt järn i samma container. Efter vår analys började de separera kvaliteterna och vi fann nya värdefulla resurser som gav kunden ökade intäkter i miljonklassen. Intäkter de inte hade räknat med, säger Peter Andersson.

Peter och hans expertteam hjälper till att hitta dolda värden genom att skapa nya rutiner, analysera och märka upp kvaliteter, byta behållare, utbilda och göra återkommande besök.

- Det absolut största fyndet jag gjort var hos en kund som arbetade med silverpläterade metaller för att öka livslängden. De fick ändbitar som spill och silver är dyrt. De brukade få 1 krona kilot tidigare men fick 50 kr/kg efter att vi gemensamt gjorde en analys, berättar Peter Andersson.


Det finns alltid alternativ

De senaste fem åren har Stena Recycling märkt ett starkt intresse från den tillverkande industrin för miljöfrågor och en vilja att bli helt deponifria. Man vill klättra i avfallstrappan, transformera avfall till tillgångar och kommunicera mer om hållbarhet i sina miljörapporter och årsbokslut.

- Vi på Stena Recycling anser att allt är resurser. Ingenting som kan återvinnas ska hamna på deponi. Det går alltid att hitta återvinningsalternativ. Och här finns pengar att tjäna, menar Peter Andersson.

När restmaterial blir till nya råvaror och som i sin tur blir till nya produkter på marknaden bidrar de till ett mer hållbart samhälle. Återvinning av 1 ton järn sparar över 1 ton koldioxidutsläpp. Genom återvinning skapar Stena Recycling ett mer effektivt resursutnyttjande och undviker skadliga koldioxidutsläpp som bidrar till global uppvärmning.


Att samarbeta med Stena Recycling

Bland det första som Peter Andersson och hans team gör när de kommer ut till ett företag är att undersöka och analysera befintliga utmaningar. Tillsammans med kunden identifieras utvecklingsmöjligheter.

- Att vara partner med Stena Recycling bygger på långsiktighet. Vi kan snabbt identifiera de mest akuta åtgärderna och skapa nya rutiner för kunden men därefter handlar det om att ständigt komma med nya förbättringslösningar och optimera processerna, säger Peter Andersson.

Att utveckla de bästa lösningarna och samarbetet i sig tar tid och att vara lyhörd, kreativ och öppen är ledorden. En annan viktig sak för ett gott samarbete är kundens kompetens inom återvinning och hållbarhet. För att ge stöd utbildar Stena Recycling kundens medarbetare på plats vilket är uppskattat.

- Med nya rutiner skapas snabbt en bättre kontroll på resursflödena. Ett generellt råd är att alltid använda samma behållare till samma material, menar Peter.


95 Stenafilialer

Stena Recycling har medvetet etablerat filialer på närmare hundra platser i Sverige för att alltid finnas nära kunderna.

- Vi har även investerat rejält i ny modern teknik för att kunna öka återvinningsgraden men viss expertkunskap kan aldrig ersättas av teknik. Det behövs år av erfarenhet och ett kreativt sinne för att hitta de dolda värdena, säger Peter Andersson.

Läs mer om våra tjänster för tillverkande industri

Vill du veta mer?

Kontakta din närmaste Stenafilial

Dela denna sida