Näringsministern besöker Stena Nordic Recycling Center

2016-02-29

1280x400_StenaNordicRecycyclingCenter_CompQual80.jpg

Den 2 mars besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

Under besöket kommer Mikael Damberg att göra en rundvandring i den 400 000 kvadratmeter stora anläggningen där Stena Recycling AB och Stena Technoworld AB bedriver verksamhet.

- Vi ser fram emot Mikael Dambergs besök och möjligheten att i vår anläggning få berätta om hållbara återvinningslösningar och vår viktiga satsning för att skapa Nordens modernaste återvinningsanläggning, säger Johan Borglin, Platschef Stena Nordic Recycling Center.

Besöket är en del i Mikael Dambergs industriturné ”Smart Industri” som är en nyindustrialiseringsstrategi från regeringens sida. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

- Nya produkter utvecklas i en allt högre takt, samtidigt som vi konsumerar allt mer. Behovet av smart återvinning, som börjar redan i produktionsmiljön, är därför av största vikt och ställer höga krav på oss som återvinningsföretag. Det hoppas vi kunna prata mer med näringsministern om, säger Martin Alehem, Country Manager Sweden, Stena Technoworld.

Stena bedriver verksamhet på flera anläggningar i och omkring Halmstad och sysselsätter i dag drygt 200 personer i området. Satsningen på Stena Nordic Recycling Center är en av de största investeringarna som Stena Metallkoncernen har gjort på många år och syftet är att ta emot och förädla återvinningsmaterial från hela samhället som sedan blir till råvaror för industrin. Anläggningen kommer att bli ett nav för återvinning i Sverige med sin fragmentering, NF-anläggning (metallupparbetning), SLF anläggning (avfallsupparbetning) samt Stena Technoworld First Treatment anläggning (elektronikdemontering).

För mer information kontakta

Åsa Ahlgren Berndtson, Kommunikationschef Stena Recycling AB, tel 0723 701 047        

Dela denna sida