Nybro Energi inleder samarbete med Stena Recycling AB

2015-05-11

1280x400_traflis_CompQual80.jpg

Nybro Energi har tecknat ett samarbetsavtal med Stena Recycling AB. Avtalet innebär att Stena Recycling ska förse det nya kraftvärmeverket i Nybro kommun med bränsle i form av avfall för driften av kraftvärmeverket.

Att producera miljövänlig el och fjärrvärme för Nybro kommun är en av Nybro Energis huvud-verksamheter. Investeringen i kraftvärmeverket i Transtorp ska stå för ca 70 procent av värmebehovet och 25 procent av elbehovet i Nybro stad och kraftvärmeverket kommer att kunna producera fjärrvärme och el en lång tid framöver.

- Jag är mycket nöjd med att inleda ett samarbete med Stena Recycling AB som har stor kunskap och lång erfarenhet av återvinning av en mängd olika fraktioner. I och med samarbetsavtalet kan Nybro Energi och Stena Recycling dra nytta av varandras kompetenser för att optimera resurserna i form av miljöanpassade återvinningslösningar för såväl material som energi, säger Håkan Dahlgren VD för Nybro Energi.

Kraftvärmeverket tas i drift i april 2016 och avtalet innebär för Stena Recycling ett totalansvar för bränsleförsörjning, mottagning, förbehandling och kvalitetskontroll för det avfall som kommer att eldas i kraftvärmeverket. Leveransen innebär också ett försörjningsansvar där målsättningen är avfall från Småland och Blekinge.

- Omställningen av energisystemet med målsättning att minska elanvändningen för uppvärmning är en utmaning för branschen. Vårt mål är att ansluta fler fastigheter till fjärrvärmenätet och därmed generera en effektiv och miljömässig användning av energin. Då krävs smarta lösningar i alla led för att skapa en ekologiskt hållbar livsmiljö som är Nybro Energis mål, säger Håkan Dahlgren VD för Nybro Energi.

- Jag är glad och stolt över förtroendet vi får genom det här avtalet. Vi är Sveriges ledande återvinningsföretag och tillsammans med Nybro Energi, som jobbar intensivt för en miljömässig och effektiv energianvändning, kommer vi gemensamt att kunna minska avfallets belastning på miljön, säger Kristofer Sundsgård, COO Stena Recycling AB.

Dela denna sida