Öppenhet och samarbete tar oss genom krisen

2020-05-13

1280x400_algotsson_CompQual80.jpg

Det är en tuff situation, men allt är inte nattsvart. Med öppenhet, tät dialog och medarbetarnas expertis i ryggen leder Åke Algotsson, en av våra filialchefer, återvinningen av sina kunders avfall genom krisen. Även om vissa volymer går ner har andra gått upp och flera nya samarbeten med kunder har inletts.

- Vi står som vanligt redo att ta hand om material från alla typer av verksamheter. Vi är också beredda att ta oss an nya utmaningar kring avfallshantering och återvinningsfrågor hos nya och gamla kunder. Även i kris kan alla som vi samarbetar med känna sig trygga i att vi levererar som vi ska och inte tummar på vår höga kvalitet som ledande återvinnare.

Åke Algotsson är filialchef på Stena Recycling i Örebro, en av våra 85 anläggningar i Sverige. Han beskriver tiden sedan Coronakrisens start som utmanande men definitiv hanterlig. Lokalt i Örebro har den totala mängden material som kommer in för att återvinnas inte minskat, men flödena har förändrats. Samtidigt har avtal med flera nya kunder slutits mitt i krisen.

- Det vräker in material från återvinningscentralerna som en effekt av att många har tid över att renovera och vårstäda i sina garage, trädgårdar och sommarstugor. Även från byggmarknader får vi in mycket emballage och annat som ska tillbaka in i det cirkulära flödet. Samtidigt är vi stolta och glada över förtroendet att få jobba med flera nya företag i regionen.

Åke Algotssons tips till företag som just nu som har mindre att göra är att passa på att se över sin sortering. Det finns ofta enkla förbättringar man kan göra för att öka återvinningsgraden på exempelvis sitt produktionsavfall, och därmed göra företaget mer hållbart.

- Man kan exempelvis titta i den brännbara fraktionen. Vad hamnar där egentligen, och ska det verkligen hamna där? Det finns alltid något som kan sorteras ut för att materialåtervinnas istället för att förbrännas. Antingen kan kunden sortera bättre själv, eller så kan vi göra sorteringen här på vår anläggning. Målet är att det ska bli en så liten del som möjligt över som skickas till förbränning och energiproduktion.

Åke Algotsson beskriver att det just nu råder en stor vilja att hjälpas åt inom återvinningsbranschen och inte sko sig på varandras svårigheter.

- Vi har diskuterat med våra branschkollegor och är överens om att vi stöttar varandra. Om våra konkurrenter får problem att ta hand om något material så kan vi göra det, och vice versa. Det här är något vi gör som en tillfällig lösning för det gemsammas bästa. Vi har en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt att vi tar oss igenom krisen och står redo när alla industrier och andra företag börjar gå för fullt igen.

Även med kunder och potentiella partners råder en särskild öppenhet under krisen. När en av kommunerna i Örebrotrakten skulle upphandla återvinningstjänster mitt i krisen, insåg Åke Algotsson att ingen skulle kunna lämna ett anbud med en bra prisbild.

- Jag förklarade att de inte kommer få några bra anbud som läget är just nu. Anledningen är att priserna på återvunna råvaror är väldigt osäkra vilket gör det svårt att sätta rätt priser i anbudet. Risken är att skattebetalarna får betala för ett dåligt avtal. Kommunen beslöt att skjuta upp upphandlingen, vilket är till fördel för alla, säger han.

Jag tror det är så vi gemensamt tar oss igenom den här perioden på bästa sätt; med öppenhet och ärlighet, genom en tät dialog och att vi delar med oss av vår kunskap. Återvinningen har lika stor betydelse i såväl kris som i vanliga tider.

 

Dela denna sida