Pråmtransport av 600 ton material för återvinning

2021-08-22

1280x400_pramtransport_CompQual80.jpg

Kärnkraftverket i Barsebäck är nedlagt sedan flera år tillbaka och nedmonteringen av anläggningen pågår. Stena Recycling har uppdraget att återvinna två statorer från en generator som består av friklassat järn- och metallskrot på ca 300 ton vardera. För att frakta dessa tunga pjäser från Barsebäck till Stena Recyclings återvinningsanläggning i Malmö krävdes en lite annorlunda transportlösning.

- Att lyfta ut en generatorstator på 300 ton kräver mycket planering och unika lösningar. Via en specialbyggd vagga, där statorn placerades, fraktades den till hamnen i Barsebäck på trailer och så över på en pråm. Pråmen gick sedan sakta med säkert till Malmö hamn där vi har vår anläggning. Helt klart ett både annorlunda och krävande uppdrag för oss. Tack vare ett fint samarbete med Barsebäck Kraft och vår transportör Sven Jinert AB gick allt enligt plan, säger Patrik Gyllander på Stena Recycling.

Sist en liknande sjötransport genomfördes var för 30 år sedan då reaktortanken skeppades till kärnkraftverket.

- För Stena Recycling är utgångspunkten i allt vi gör att bidra till cirkulära lösningar. Att ta hand om dessa jättepjäser, på ett säkert och tryggt sätt, och därmed skapa nya resurser på marknaden bidrar till ett cirkulärt flöde som ger både miljö- och affärsvärde, säger Patrik Gyllander.

I Stena Recyclings uppdrag ingår också att återvinna två rotorer, elmotorer och blandskrot liksom att vara ett stöd inne på Barsebäck för rätt sortering samt övrig hjälp som behövs för en trygg och säker återvinning.

Se Barsebäck Krafts filmer om hur återvinningen av statorerna bidrar till cirkulära och hållbara lösningar som ger nya resurser på marknaden.

Dela denna sida