Stena Recycling och Cradlenet presenterar unik rapport för övergång till cirkulär tjänstebaserad affärsmodell

2022-09-22

CC_news_1280x400_CompQual80.jpg

Den nysläppta rapporten Product-as-a-Service in the circular economy identifierar de utmaningar som finns med affärsmodellen Product-as-a-Service och lyfter fram de möj-liggörande strategier för att lyckas i praktiken. Rapporten inkluderar även en metod an-passad till företag som vill ställa om till PaaS.

I början av året startade Stena Recycling och Cradlenet ett projekt med syfte att accelerera företags möjlighet att ställa om till tjänstebaserade affärsmodeller som kallas Product-as-a-Service (PaaS). PaaS har lyfts fram som möjliggörare i omställningen till cirkulär ekonomi men utvecklingen går långsamt. Rapporten Product-as-a-Service in the circular economy är baserad på en omfattande litteratur och rapportstudie, och intervjuer med nyckelintressenter inom området.

Projektet, som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, riktar sig till att ge små och medelstora företag bättre förutsättningar för att implementera affärsmodeller centrerade kring PaaS.

Rapporten identifierar 9 centrala utmaningar som försvårar övergången till PaaS, som sträcker sig över kategorierna customer acceptance, operational and capability related costs, och financial risk. Till varje utmaning ger rapporten exempel på åtgärder för att komma åt dem. Dessutom innehåller den en metodologi.

- PaaS har omnämnts som en byggsten i den cirkulära ekonomin i över 10 år, och den värdeskapande potentialen är väldokumenterad. Vi ville göra något för att komma åt de 9 praktiska utmaningarna som fortfarande begränsar små och medelstora företag att övergå till PaaS, så att PaaS kan ta fart på allvar. Därför presenterar vi också konkreta lösningsförslag samt verktyg som hjälper företag att påskynda sin utveckling, säger Mats Linder, chef för Stena Recyclings affärsområde Stena Circular Consulting.

Företag har stort intresse av att ställa om till cirkulära och tjänstebaserade affärsmodeller, men de vill minimera risken att genomföra satsningar som kan misslyckas. Med denna rapport vill vi hjälpa dem med detta genom att visa vad det är som gör att vissa företag lyckas eller misslyckas med sina satsningar och ge enkla instruktioner för hur man bäst ska gå tillväga. Vi fyller på så vis ett hål som tidigare saknats i forskningen, säger Elin Bergman, COO och Vice Ordförande på Cradlenet.

Man brukar säga att PaaS-modellen lanserades av Rolls-Royce för nära 60 år sedan när de gick från att sälja flygmotorer till att sälja drifttid. Även om modellen har funnits på marknaden under en lång tid så har det aldrig tidigare funnits bättre förutsättningar för företag att ställa om.

- En slutsats som vi kan göra är att vi idag har den digitala infrastruktur som behövs för att optimera användandet av produkter i en PaaS-modell. Det finns också en helt annan medvetenhet bland företag och kunder, de har insett att en cirkulär ekonomi är något viktigt. Det är en avgörande förutsättning för att företag ska välja att ställa om, säger Mats Linder.

För mer information kontakta Märta Bergfors marta.bergfors@stenarecycling.se

Till rapporten

 

Logos_CompQual80.jpg

Dela denna sida

Om Stena Circular Consulting

Stena Circular Consulting (SCC) är en internationell konsultverksamhet och en del av Stena Recycling. SCC:s uppdrag är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara cirkulära lösningar som ger både miljö-och affärsmässigt värde. SCC är ett resultat av Stena Recyclings historia inom återvinning och avfallshantering. Med årtionden av praktisk erfarenhet inom återvinning är SCC idag unikt positionerat att hjälpa företag att bli mer hållbara genom cirkularitet.

Besök Circular Consulting

 

Om Cradlenet

Cradlenet är ett nätverk som arbetar för att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi i Sverige genom rådgivning, kunskapsdelning, omvärldsbevakning, evenemang, utbildningar, opinionsbildning och nätverkande lokalt, nationellt och internationellt. Cradlenet är en icke vinstdriven organisation med bas i Stockholm, men har även lokala nätverk i Väst, Syd och Norr. Cradlenet är medgrundare och managing partner till den nordiska samverkansplattformen Nordic Circular Hotspot vars syfte är att driva den cirkulära omställningen i Norden.

Besök Cradlenet