Så får vi stålet att cirkulera

2017-11-09

Slik får vi stålet til å sirkulere | Stena Recycling

Vad händer egentligen med metallspån, slipmull och andra restprodukter som bildas under produktionen av rullager hos SKF i Göteborg? Hur tar vi tillvara på resurser så att de kan leva vidare i nya produkter? Vi tittar närmare på hur samarbete gör det möjligt att cirkulera värdefull råvara mellan företagen SKF, Stena Recycling och Ovako.

SKF startades år 1907 och är idag världsledande inom tillverkning av kullager. Stena har samarbetat med SKF i decennier och tagit hand om restprodukter från produktionen. Stena Recycling återvinner idag 3000 ton metall och 3000 ton oljor och emulsioner från SKF årligen, material som genom rätt hantering kan bli till nya råvaror igen.

- Det krävs flera partners för att sluta cirkeln för stålet. Kullagerproducenteten SKF i ena ändan och smältverket Ovako i den andra. Stena Recycling finns i mitten och adderar viktiga värden för både SKF och Ovako, berättar Jens Björkman, järnchef på Stena Metal International (SMI).

Från producent till smältverk och tillbaka igen

Ovako i Hofors tillverkar komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Restprodukterna hämtas från SKF, tas om hand, sorteras, upparbetas och kvalitetssäkras av Stena Recycling för att därefter levereras som en processkritisk råvara till Ovako. Därefter blir stålet åter till nya stålkomponenter som går tillbaka till SKF – stålets cykel är sluten.

- Det faktum att vi levererar till Ovako, som ligger mitt i Sverige, minimerar transporter och garanterar att det finns råmaterial tillgängligt inom Sverige. Det gör att importberoendet minskar, säger Jens.

Restprodukter blir nya råvaror

Restprodukter från produktionen är avfall tills det finns en köpare. Det är här som Stena Metal International kommer in i bilden. Via bolaget skeppas bearbetat återvunnet material ut på den globala marknaden för att så småningom bli till nya produkter. Kunderna är stål- och metallverk världen över. Försäljningen är en viktig länk i återvinningskedjan.

- Vi garanterar avsättning oavsett hur konjunkturen ser ut och bidrar till att minska risken för tillverkande industri. Vi hittar kunder trots ett tufft marknadsläge, menar Jens.

Just in time leveranser

Ovako vill kunna anpassa sin produktion efter SKF:s höga kvalitetskrav i den takt som de själva önskar. Rätt kvalitet i rätt tid är bland de viktigaste värden som Stena tillför. Varken tillverkande industrin eller smältverken vill ha lager av material liggande i väntan på nedsmältning. Leveranstidpunkten, då Stena levererar skrotet till Hofors, bestäms av Ovako.

- Vi önskar en viss takt, vissa kvalitéer vid ett visst tillfälle – när vi smälter och preparerar nytt stål åt SKF. Det stål vi säljer till SKF är 100% återvunnet stål. Här är Stena en viktig partner för oss, berättar Ola Stüffe, inköpschef på Ovako.

Den besvärliga slipmullen

Ett restmaterial som många har svårt att hantera är slipmull, som uppkommer vid slipning av SKFs rullager. Slipmull som innehåller smörjolja är inte bara klassat som farligt för miljön. Det är också en färskvara då det bara efter någon vecka kan rosta på ytan och blir därmed av sämre kvalitet. Stena Recycling sköter all dokumentation, transport och hantering av detta komplexa material på ett miljöriktigt och effektivt sätt.

- 96 % av slipmullen kan återvinnas via Stena Recycling (resten går till energiåtervinning). Ovako tar emot leveranserna och tillsätter slipmullen i smältverket lite åt gången, berättar Jens.

Stena som facilitator

Tack vare nära och goda relationer med både Ovako och SKF kan vi möta deras allt större behov av specifika och unika kvalitéer.

- Det handlar om att vara insatt i kundernas affär och känna deras utrustning, förutsättningar och preferenser så att vi levererar på bästa sätt, menar Jens Björkman.


Läs mer om SKF

Dela denna sida