Så hanterar Stena Recycling Coronaviruset (COVID-19)

2020-08-25

corona_1280x400_CompQual80.jpg

Stena Recycling följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset (COVID-19), både internationellt och nationellt, och vi utgår från myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

Våra kunder och medarbetare är vår högsta prioritet och vi har en dedikerad krisgrupp som noggrant följer utvecklingen och arbetar nära vår ledningsgrupp. Det övergripande målet för oss är att ta hand om våra medarbetare, se till att verksamheten fungerar och att vi bibehåller en hög servicenivå till våra kunder.

Vi går nu in i ett utmanande marknadsläge med en snabb inbromsning inom industrin. För att möta detta och behålla en hög service till våra kunder kommer vi att vidta olika åtgärder, som till exempel korttidspermittering. Vi vill samtidigt att ni fortsatt ska känna er trygga med vår förmåga att på bästa sätt hantera de behov av återvinningstjänster som ni har. Detta gör vi genom att kontinuerligt följa upp och anpassa behovet av resurser och insatser från oss och våra samarbetspartners samt underleverantörer. Vi gör vårt yttersta för att vara nära er och vara lyhörda för de behov ni har.

Sedan tidigare arbetar vi på följande sätt.

Förebyggande åtgärder

  • Vi undviker tjänsteresor både utrikes och inrikes. Vi rekommenderar och prioriterar alternativa mötesformer som online-möten, telefon etc.
  • För konsulter, entreprenörer, leverantörer och besökare gäller att man inte ska ha några sjukdomssymptom och ska vara symptomfri i minst två dygn för att arbeta/delta i möten inom ramen för Stena Recyclings verksamhet.
  • Känner man sjukdomssymptom ska man stanna hemma och man skall vara symptomfri i två dygn innan man återvänder till arbetsplatsen.
  • Vidare har allmänna råd kommunicerats som att vara noggrann med handhygien, nysa i armvecket och att undvika att vidröra mun, näsa och ögon. Vi undviker att skaka hand, kramas etc.
  • Deltagande i större möten, events, mässor och konferenser ska undvikas.

Besök på anläggningar

Vi har beslutat att ej tillåta externa besök på våra anläggningar. Undantag gäller enligt följande:

  • transporter till och från våra anläggningar
  • representanter från myndigheter
  • verksamhetskritiska entreprenörer
  • affärskritiska besök som inte täcks in i ovanstående

 

Vid frågor, kontakta gärna er ordinarie kontaktperson på Stena Recycling.

 

Nyheten publicerades ursprungligen 22 mars 2020 och texten uppdateras kontinuerligt.

Dela denna sida