Så hanterar Stena Recycling Coronaviruset (COVID-19)

2020-11-18

corona_1280x400_CompQual80.jpg

Stena Metall, där Stena Recycling ingår följer kontinuerligt utvecklingen kring covid-19, både internationellt och nationellt, och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Våra kunder och medarbetare är vår högsta prioritet och vi har en dedikerad krisgrupp som följer utvecklingen kontinuerligt och arbetar nära Stena Metallkoncernens ledningsgrupp. Det övergripande målet för oss är att ta hand om våra medarbetare, se till att verksamheten rullar på och att vi bibehåller en hög servicenivå till våra kunder.

  • Den som har möjlighet, bör arbeta hemifrån.
  • Vi undviker, om möjligt, kollektivtrafikresor till och från arbetet i rusningstid.
  • Vi undviker i nuläget tjänsteresor både utrikes och inrikes som inte är affärskritiska.
  • Vi uppmanar att prioritera digitala möten.
  • Vi betonar vikten av att hålla avstånd och att undvika att vistas många personer i trånga lokaler.
  • Vi uppmanar alla att tvätta händerna regelbundet och noggrant.
  • Den som känner sjukdomssymptom ska stanna hemma.
  • Endast affärskritiska besök på våra kontor och anläggningar får ske.
  • Vi är mycket restriktiva med studiebesök och liknande på våra större anläggningar.

Vid frågor, kontakta gärna er ordinarie kontaktperson på Stena Recycling.

 

Dela denna sida