Samarbete som sluter cirkeln för pappershanddukar

2020-01-13

1280x400_Essity_CompQual80.jpg

Pappershanddukar står för en stor del av avfallet hos många företag och kommunala verksamheter. Det vanliga är att de kastas i blandat avfall och går till förbränning. I ett samarbete med Essity bidrar nu Stena Recycling till att pappershanddukarna kan återvinnas och bli nya pappersprodukter.

Tork PaperCircle® är världens första och enda återvinningstjänst av pappershanddukar. Tjänsten är utvecklad av hygien- och hälsobolaget Essity och lanserades i Sverige under början av 2019. Flera företag och kommunala verksamheter runt om i landet är igång med att samla in sina pappershanddukar för att låta dem återvinnas till nya mjukpappersprodukter.

– Att låta material cirkulera i slutna kretslopp är många gånger ett bra sätt att minska klimatpåverkan och frigöra råvara. Essitys livscykelanalys visar att koldioxidavtrycket sänks med minst 40 procent* när pappret återvinns jämfört med när det förbränns. Därför är jag glad att vi är med och bidrar i Essitys lösning för att återvinna pappershanddukarna och ge materialen ett nytt liv, säger Malin Baltzar, Hållbarhetschef på Stena Recycling.

Tork PaperCircle bygger på att pappershanddukarna slängs i en separat behållare. Lokalvårdarna tar hand om de sorterade pappershanddukarna och håller dem separerade från annat avfall. Stena Recycling hämtar upp handdukarna och komprimerar dem för att optimera transporten. Därefter levereras de till Essitys pappersbruk där de blir till nya pappersprodukter.

I Sverige används tjänsten redan hos Mölndals stad, AstraZeneca, Essity och ytterligare kunder inom Mölndals stad. Ängelholms kommun är först i landet med att införa tjänsten på skolor. I januari börjar även Folksam i Stockholm att använda tjänsten. Sedan tidigare finns tjänsten även i Tyskland, Belgien och Nederländerna.

 

*Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.

Dela denna sida