Se farligt avfall som en resurs

2018-09-05

se-farligt-avfall-som-en-resurs-farligt-affald-1280x400_CompQual80.png

-Utmana oss, säger Jan-Erik Andersson, Affärsområdeschef för Farligt avfall på Stena Recycling. – Vi har kunskapen och nätverket som krävs för att förbättra din hantering och hitta avsättning för det farliga avfallet. Exempelvis kan lösningsmedel renas och återanvändas. Spillolja kan bli ny basolja. Bara för att nämna några exempel.

När hållbarhetskraven ökar inom den tillverkande industrin behöver vi tillsammans söka nya lösningar. Företag som vill ligga i framkant siktar på att bli deponifria. Ska vi nå dit behöver vi ifrågasätta hur vi arbetar idag.

– Vissa ämnen kan i dagsläget bara destrueras under säkra former, det råder ingen tvekan om den saken. Men en del farligt avfall kan faktiskt bli en resurs som kan komma till användning igen. Spillolja, lösningsmedel och glykol är några sådana exempel. Med våra egna anläggningar och ett nätverk på över hundra partners i hela Europa hittar vi lösningar som betyder ökad återvinning eller återanvändning. Vi ser till att ditt farliga avfall klättrar i avfallstrappan och gör din verksamhet mer hållbar. Kom med din utmaning så ser vi vad vi kan åstadkomma, säger Jan-Erik Andersson.

Han lyfter ett exempel med en ny kund, ett företag inom tillverkande industrin som använder stora mängder lösningsmedel i sin process. Avfallet gick tidigare till förbränning men Stena Recycling hittade ett avsevärt mer hållbart alternativ hos en partner i Tyskland. Efter en gedigen reningsprocess är lösningsmedlet så rent att det kan säljas och användas på nytt.

Ett annat exempel handlar om ett industriföretag vars produktion årligen genererar stora mängder slip- och blästringsdamm. Avfallet består till stor del av värdefulla metaller, men problemet är att materialet är så finfördelat att det inte går att återvinna med sedvanliga metoder. Därför har det lagts på deponi och metallerna har gått förlorade. 

– Återigen, tack vare vårt nära samarbete med kunden och vårt stora nätverk av partners så kunde vi erbjuda en lösning som innebär att 75 procent av avfallet nu kan återvinnas. Det betyder att vi lyfter avfall från deponi till materialåtervinning i avfallstrappan. Den här lösningen innebär också att kunden minskar sina kostnader, säger Jan-Erik Andersson.

En växande fråga inom farligt avfall är hanteringen och återvinningen av batterier från elfordon. Om några år kommer volymerna att öka snabbt när de första elbilarna går i pension. Användbara material och annat innehåll behöver tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

– Även här ligger vi långt framme tack vare vårt nätverk, vår expertis och ingående samarbeten med bilindustrin och olika universitet. Vi vill alltid kunna erbjuda våra kunder attraktiva, och hållbara lösningar som innebär förlängd livslängd genom återbruk och miljöriktig återvinning, säger Jan-Erik Andersson.

Kontakta Oss

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida