Sjukvårdsavfallet i Stockholm i trygga händer

2020-04-07

1280x400_sjukhus_CompQual80.jpg

Coronaviruset sätter hård press på sjukvården i Stockholm, vilket också betyder att mängden smittförande avfall från sjukhusen ökar kraftigt. Tack vare ett tätt samarbete mellan Region Stockholm och Stena Recycling hanteras situationen tryggt och säkert, utan risker för omgivningen.

– Vi såg behoven komma och agerade tidigt för att säkra resurser. Idag har vi ökat upp hämtningsfrekvensen på flera sjukhus i Stockholm. Vi står också redo att börja ta hand om avfallet från fältsjukhusen som snart öppnas. Trots den pressade situationen flyter allt på som det ska och vi har kapacitet att hantera ännu större volymer, säger Jesper Holmqvist på Stena Recycling, ansvarig för samarbetet med Region Stockholm.

Vi har sedan flera år ett avtal med Region Stockholm om hämtning och behandling av allt avfall från sjukhusen i regionen. När Coronakrisen eskalerade satte Stena Recyclings arbetsgrupp samman en beredskapsplan med ett antal åtgärder för att ligga steget före och säkra hanteringen över tid. Tre kritiska punkter är avgörande för hanteringen: Tillgång till emballage, fungerande transporter och möjligheten att destruera avfallet i en godkänd anläggning.

– Emballagen är en bristvara på vissa håll, men vi har lyckats säkra leveranser och har en trygg nivå på lagret som täcker Stockholmssjukhusens behov. När det gäller logistiken har vi sett till att våra transportörer lägger högsta prioritet på det smittförande avfallet. Vi har även en backuplösning om flera chaufförer skulle bli sjuka. Även från destruktionsanläggningen har vi fått garantier på att de tar sitt samhällsansvar och anpassar sina processer för att ta hand om större mängder avfall, säger Jesper Holmqvist.

Eva Öhrn är hållbarhetschef på S:t Görans Sjukhus med ansvar för avfallshanteringen. Så här kommenterar hon samarbetet:

– Stena Recycling har agerat mycket proffsigt. Varje vecka har vi telefonmöten för att stämma av läget och se om några extra åtgärder behöver vidtas. Däremellan har vi telefonkontakt vid behov. Stena har också meddelat att de med kort varsel kan öka antalet transporter från sjukhuset om så behövs. De har också berättat hur man har säkrat materialförsörjningen samt vilka alternativa mottagare av vårt smittavfall som finns om det skulle uppstå problem, säger hon.

Hur viktigt är det för sjukhusen att hanteringen av avfallet fungerar som den ska?
– Det är väldigt viktigt. Dels utifrån gällande lagkrav, men också utifrån ett logistikperspektiv. Vår miljöstation är inte dimensionerad för att ta hand om större volymer av smittförande avfall, så vi är helt beroende av att det smittförande avfallet hämtas enligt gällande schema. Viktigt i sammanhanget är också en tät och regelbunden dialog mellan Stena Recycling och sjukhusen.

Vad är ditt tips till sjukvården i andra regioner, där situationen ännu inte är lika kritisk?
– Se till att ha avstämningsmöten med den som sköter hanteringen av avfallet. Dialogen är väldigt viktig i en ansträngd situation.

Tack vare det täta samarbetet fortsätter hanteringen av sjukvårdsavfallet i Region Stockholm dag för dag under trygga former.

– Det är vår högsta prioritet just nu att detta fortsätter fungera felfritt så att sjukhusen kan fokusera helt och hållet på sitt huvuduppdrag, säger Jesper Holmqvist.

Dela denna sida