Spontan reningsprocess minskar klimatpåverkan

2016-11-18

SPONTAN RENINGSPROCESS MINSKAR KLIMATPÅVERKAN

Stena Recycling i Halmstad utvecklar en reningsprocess för behandling av oljehaltigt eller industriellt avloppsvatten som bolaget tar emot. Den energi som uppstår i processen kan också tas tillvara och därmed ersätta fossilt bränsle.

Processen som uppstått spontant i en lagringstank ger nu en unik möjlighet att ta fram en kontrollerad teknik med betydande samhällsvinster. Tekniken innebär att energin som uppstår, i reningsprocessen av det komplexa industriella avloppsvattnet, kan tas tillvara och därmed ersätta fossilt bränsle. Det konkreta resultatet innebär ett ökat resursutnyttjande, minskade utsläpp av växthusgaser samt produktion av förnybar gas.

- Utmaningen ligger i att ta fram en ny teknik som kan användas för framställning av biogas i industriell skala vid oljereningsanläggningar. Vi får också en fördjupad kunskap om hur industriella återvinningsprocesser kan göras mer miljöeffektiva genom att utnyttja det förorenade vattnets energipotential. Målsättningen är att så småningom bygga en referensanläggning för den här typen av miljöteknik och därmed möjliggöra en export av lösningen till övriga världen, berättar projektledare Markus von Zweigbergk på Stena Recycling AB.

Högskolan i Borås, Stena Recycling AB samt Veolia Water Technologies samarbetar i projektet som finaniseras med hjälp av Vinnova.

Vid frågor, kontakta
Markus von Zweigbergk, Stena Recycling AB tel 010-445 8035

Dela denna sida